ZgŁoszenia

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki-PIB Odrzechowa nie jest typowym przedsiębiorstwem agroturystycznym. Świadczy usługi dla turystów przy okazji produkcji rolnej.
Dlatego wszystkie tutejsze atrakcje organizuje się tu w miarę wolnych miejsc i wolnego czasu po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu, uzgodnieniu terminu, ilości osób, wymagań.

Zgłoszenia na imprezy, kursy
Informacje telefoniczne, fax i email:
sprawy rajdów, przepędów, kuligi

Mariusz Boruta

601 515 044

sprawy jazdy konnej i hipoterapii Przemysław Zając 514 340 945
sprawa obozów konnych i i imprez konnych dla dzieci Wojciech Kulasa 509 969 779, 500 563 435
sprawy hotelu

Bożena Wojnarowska

13-467-11-72

prosimy o przesłanie do nas
faksem 13-467-15-15
lub poczta e-mail sekretariat@odrzechowa.com.pl

Napisz do nas!

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl