XIV KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

XVII KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska 27-28 sierpnia 2022 roku.

 

 

Patronat:

patronat

Organizatorzy:

organizatorzy

 

Współfinasowane z:

finansowane

Patronat medialny:

patronat medialny

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl