Biogazownia w Odrzechowej

BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO GMINY ZARSZYN

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB ODRZECHOWA SP. Z O.O.
realizuje projekt pn.

Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW w miejscowości Odrzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn

Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 2 "Infrastruktura Techniczna", działanie nr 2.2 "Infrastruktura energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013.

Wysokość przyznanej dotacji opiewa na kwotę 3 836 708,78 PLN .

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl