Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarów Natura 2000
 w Beskidzie Niskim wraz z edukacją ekologiczną

 

Plan zajęć dni wykładów:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl