<

Tematyka szkoleń:

"Wpływ gatunków wypasanych zwierząt oraz intensywności wypasu na bioróżnorodność łąk i pastwisk Beskidu Niskiego";

-"Praktyczne aspekty realizacji programów rolnośrodowiskowych na obszarach NATURA 2000 na których wypasane są zwierzęta";

"Wypas zwierząt a ochrona niektórych gatunków ptaków"

Zaplanowane szkolenia realizują cele Priorytetu 5 Programu Ochrony Środowiska dla Województwa Podkarpackiego:

 

W ramach wymienionej tematyki proponujemy wykłady przygotowane i prowadzone przez

PaniĄ
ProfESOR CzesŁawa TrĄba

Pana
ProfESOR Jan TrelA

Oraz przez panÓw
DOKTOR Marian Szewczyk i MAGISTER Stefan GawroŃski

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl