Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

 

Film produkcji ZD IZ PIB Odrzechowa opublikowany na zakończrnie realizacji projektu w grudniu 2014r pt. 'Kraina Hucuła - Polsko Słowacjie Centrum Turystyki Konnej'

 

Informacja o projekcie - podsumowanie dziaŁAŃ :

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.  w okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2014 r. realizował projekt pn. "Polsko- Słowackie Centrum Turystyki Konnej" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.      

Cel projektu

"Poprawa atrakcyjnoŚci turystycznej terenu PogÓrza Karpackiego, poprzez utworzenie Polsko-Słowackiego Centrum Turystyki Konnej oraz rozbudowĘ infrastruktury turystycznej".

Projekt realizowany był przez 5 partnerów polskich i 4 słowackich.

Partnerzy polscy:

Partnerzy słowaccy

Finanse:

 

Działania realizowane przez partnerów w ramach projektu " Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej"

 1. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa
  • Remont i adaptacja stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów
  • Budowa krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń
  • Zakup boksów przenośnych dla koni
  • Zakup kompletu ławek dla 500 osób
  • Zakup uprzęży dla koni
  • Szkolenia z:
   • Kurs podkuwaczy
   • Szkolenie zaprzęgowe
   • Kurs dla instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna
   • Kurs dla Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej
   • Szkolenie podstawowe
  • Imprezy
   • Dzień Dziecka z końmi huculskimi
   • Powitanie lata z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej
   • Polsko - Słowacki rajd konny "Taborem przez granicę"
  • Produkcja filmu promującego konną turystykę pogranicza
  • Opracowanie Strategii Rozwoju Transgranicznej Turystyki Konnej
  • Organizacja sympozjum
 2. Obec Nizna Sitnica
  • Oznakowanie szlaków konnych - 15 km
  • Roboty budowlano-montażowe zaplecza związanego z turystyką konną w tym m.in.:
  • Inwestycje: Modernizacja studni, Remont źródełka
  • Remont istniejącej zagrody popasowej w Leśnictwie Moszczaniec
  • Wykonanie zagrody popasowej w Leśnictwie Pastwiska
  • Impreza "Dzień Hucuła w Nižnej Sitnicy"
 3. Nadleśnictwo Rymanów
  • Wyznaczenie nowych i przeznakowanie istniejących szlaków konnych (51 km)
  • Remont istniejącej zagrody popasowej w Leśnictwie Moszczaniec
  • Wykonanie zagrody popasowej w Leśnictwie Pastwiska
 4. Stowarzyszenie Hodowców i Miłośników Konika Polskiego
  • Zakup boksów przenośnych dla koni
  • Szkolenia z podstaw nauki jazdy konnej
  • Szkolenia dla przodowników górskiej turystyki jeździeckiej
  • Organizacja imprezy " Piknik z konikiem polskim"
 5. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dorzecze Wisłoka"
  • Wytyczenie, przygotowanie i oznaczenie szlaków konnych w tym: oznakowanie 99 km szlaków poza terenem lasów państwowych, budowa 4 wiat z grillem i piecem chlebowym i 1 wiaty bez grilla i pieca chlebowego, budowa 5 zagród popasowych
  • Opracowanie i druk folderów i map
 6. Gmina Zarszyn
  • Zakup instrumentów muzycznych, strojów ludowych i nagłośnienia
 7. Obec Olka
  • Oznakowanie szlaków szlaków konnych - 15 km
  • Roboty budowlano-montażowe zaplecza związanego z turystyką konną / podium, ogrodzenia dla koni, altanki dla turystów/
  • Organizacja imprezy sportowo - kulturalnej
  • Opracowanie i druk map i folderów
  • Organizacja imprezy " Koń - przyjaciel człowieka"
 8. Obec Vitazovce
  • Oznakowanie szlaków szlaków konnych - 15 km
  • Organizacja imprezy Jeździecka Akademia w Vitazovcach /remont obiektu, wymiana dachu/
  • Roboty budowlano-montażowe zaplecza związanego z turystyką konną/
  • Opracowanie i druk map i folderów
  • Organizacja imprezy " Szkoła jazdy konnej Víťazovce 2014"
 9. Andy
  • Oznakowanie szlaków szlaków konnych - 15 km
  • Organizacja Festiwalu Andy Warchola w Mikowej
  • Szkolenie z podstawowej nauki jazdy konnej
  • Roboty budowlano-montażowe zaplecza związanego z turystyką konną
  • Organizacja imprezy "Festiwal kultury Rusińskiej w Mikowej na cześć Andy Warhola"

Infrastruktura powstająca w ramach projektu to m.in.:

Rezultatem projektu jest funkcjonujące Centrum Turystyki Konnej, które przyczyni się do rozwoju turystyki konnej oraz do rozwoju gospodarczego pogranicza polsko - słowackiego.

Spoiwem łączącym partnerów i całość projektu jest szlak konno - taborowy o długości 210 km łączący miejscowości i partnerów funkcjonujących na terenie pogranicza polsko - słowackiego. Szlak został wytyczony przez Stowarzyszenie LGD "Dorzecze Wisłoka", Nadleśnictwo Rymanów oraz parterów po stronie słowackiej. Szlak został wyposażony w tablice, kierunkowskazy oraz wiaty i zagrody popasowe.

Powstała infrastruktura na pograniczu polsko - słowackim to doskonała oferta turystyczna na spędzenie czasu wolnego i przeżycie fascynującej przygody. Nieważne czy jesteś doświadczonym jeźdźcem czy zaczynasz stawiać pierwsze kroki w jeździe konnej. Jeżeli chcesz aktywnie i ciekawie spędzić czas zapraszamy do Polsko - Słowackiego Centrum Turystyki Konnej. Tylko u nas dzięki połączeniu kilku ośrodków jeździeckich, pensjonatów i agroturystyk odwiedzisz ciekawe miejsca, poznasz lokalną historię i kulturę oraz poczujesz bliskość przyrody.

 

 

Archiwum projektu:

AktualnoŚci projektowe Powrót

 • 10.12.2014r -Opublikowanie filmu "Kraina Hucuła - Polsko Słowacxkie Centrum Turystyki Konnej >>>>>

 

 • 24.09.2014- Zaproszenie na jesienną edycję kursu zaprzegowego organizowanego w ramach projektu Polsko-Słowackiego >>>>>
 • 14.09.2014r - Polsko – słowacki rajd konny „Taborem przez granicę" >>>>>
 • 14.09.2014r - Podsumowanie Kursu Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej i galerie fotograficzne >>>>>
 • 14.09.2014r -Podsumowanie Kursu instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna i galeria fotograficzna >>>>>

 

 • 24.07.2014r - Ogłoszenie o zmianie nazy kursu "Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością turystyka jeździecka" >>>>>
 • 22.07.2014r -Ogłoszeniu o zamknięciu naboru na kursy >>>>>

 

 • 24.06.2014 - Ogłoszenie rekrutacji na kursy "Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna " >>> i "Kurs instruktora rekreacji ruchowej ze specjalnością turystyka jeździecka" >>>
 • 15.06.2014 - podsumowanie i relacja fotograficzna z imprezy "Powitanie lata z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej" 7-8 czerwca 2014r >>>>>

 

 • 8.05.2014 - Zaproszenie na imprezę "Powitanie lata z koniem huculskim w Rudawce Rymanowskiej". Impreza odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2014r >>>>>

 

 • 16.04.2014 - Zokończenie kursu zaprzegowego i fotorelacja z kursu >>>>>

 

 • 25.03.2014 - Zaproszenie na kurs zaprzegowy realizowany w ramach projektu >>>>>
 • 18.03.2014 - Relacje ze Podstawowego kursu jazdy konnej >>>> i inwestycji realizowanych w ramach projektu >>>>
 • 11.03.2014 - UWAGA!!! Zmiany w terminach szkoleń !!! (wpis archiwalny, są juz nowe terminy szkoleń). Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w związku ze zmianami w projekcie "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" informuje o zmianach w terminach i rodzajach szkoleń >>>>>

 

 • 28.01.2014 Zaproszenie na kursy. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na organizowane w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 projektu pn. "Polsko- Słowackie Centrum Turystyki Konnej" kursy.
  Kurs jazdy konnej, kurs instruktorów rekreacji ze specjalnością jazda konna, kurs dla instruktorów rekreacji i turystyki jeździeckiej, szkolenie zaprzęgowe. >>>>>

 

 • 20.11.2013 Zaproszenie na kurs podkuwaczy. Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. serdecznie zaprasza na Kurs podkuwaczy koni w dniach 2-6.12.2013r. Kurs jest bezpłatny. >>>>>
 • 5. 11.2013 - Ogłoszenie przetargu nieograniczonego na Budowę krytej ujeżdżalni do organizacji szkoleń, remont i adaptację stajni na potrzeby szkoleń i bazy noclegowej dla uczestników szkoleń i kursów w miejscowości Odrzechowa, gm. Zarszyn. >>>>>

 

 • 8.10.2013 r Zawiadomienie o kursach jazdy konnej. W pierwszej polowie listopada w Odrzechowej odbędzie sie bezpłatny kurs jazdy konnej dla dzieci i młodzieży. >>>>> Powrót

 

Ogłoszenie z dnia 24.07.2014r

Ogłoszenie Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej informuje, że Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie nie wyraził zgody na zmianę Kursu Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka. W związku z powyższym osoby zrekrutowane na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka wezmą udział w Kursie Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Kurs Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej organizowany jest w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Informacja z dnia 22.07.2014r

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej informuje, że rekrutacja na szkolenia: • Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna oraz • Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka organizowanych w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 została zakończona.

 

Zmiany w planowanych kursach!!! (wpisy archiwalne, 23-06-2014 zostały podane nowe terminy)

OGŁOSZENIE z 11.03.2014r

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa w związku ze zmianami w projekcie "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" realizowanym w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 informuje, iż szkolenia:

odbędą się w innym, późniejszym terminie.

Kurs dla Instruktorów Rekreacji ze Specjalnością Turystyka Jeździecka nie odbędzie się. Przeprowadzony zostanie dla Przodowników Górskiej Turystyki Jeździeckiej.

Prosimy o uważne śledzenie naszej strony.
Wszystkie zmiany, ogłoszenia i dokumenty rekrutacyjne na kursy pojawią się w późniejszym terminie.
Za utrudnienia przepraszamy.

 

ZAPRASZAMY DO UCZESTNICTWA W KURSACH I SZKOLENIACH !!!

 

Planowany harmonogram szkoleń

Termin szkolenia:

 • 12.10.2013 - 30.11.2014 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Szkolenie skierowane jest do dzieci, młodzieży od 10 roku życia i osób dorosłych - wszystkich chętnych, którzy zainteresowani są opanowaniem jeździectwa w podstawowym zakresie. Kursy, szkolenia

 

Termin szkolenia:

 • 2.12.2013 - 6.12.2013 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Szkolenie skierowane jest do osób pełnoletnich, hodowców, instruktorów, właścicieli koni i jeźdźców. Kursy, szkolenia

 

Terminy szkolenia:

 • 07-13.07. 2014 r.
 • 14-20.07.2014 r.
 • 04-10.08.2014 r. .

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Pierwszeństwo w naborze na kurs mają osoby posiadające co najmniej brązową odznakę PZJ lub dowolną klasę sportową. Osoby nie posiadające wyżej wymienionych uprawnień będą mogły uczestniczyć w kursie po uprzednim zdaniu egzaminu kwalifikacyjnego. Szczegóły >>>>> Kursy, szkolenia

 

Termin szkolenia:

 • 23.07 - 29.07. 2014 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby posiadające uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna. W drugiej kolejności na listę rekrutacyjną będą wpisywane chętne osoby, które zapisały się na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna odbywający się w 3 terminach w ZDIZ Odrzechowej. Osoby te zostaną zrekrutowane po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym w ramach Kursu Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna. . Szczegóły >>>>> Kursy, szkolenia

 

Termin szkolenia:

 • I edycja - 06.04 - 09.04. 2014 r.
 • II edycja - 10.04 - 13.04.2014 r.

Miejsce szkolenia: Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Uczestnikami szkolenia mogą być osoby pełnoletnie związane z chowem i hodowlą koni huculskich: hodowcy, właściciele koni użytkowych, pracownicy ośrodków hodowlanych, jeździeckich, agroturystycznych, instruktorzy jeździectwa. Kursy, szkolenia

 

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

 

Wszystkie szkolenia dla uczestników są bezpłatne !!!

Szczegółowe informacje o wyżej wymienionych kursach i szkoleniach będą się ukazywać na naszej stronie internetowej: www.odrzechowa.com.pl.

Rekrutacja uczestników na szkolenie zaprzęgowe oraz kursy: Instruktor rekreacji ze specjalnością jazda konna oraz Instruktor rekreacji i turystyki jeździeckiej rozpocznie się w marcu 2014 r.

O szczegóły proszę pytać pod numerem tel. 13/4671172 lub kierować na adres e - mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl.

 

Dokumenty do pobrania

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl