Logo ZD IZ PIB Odrzechowa

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA
Ferma w Besku

Ferma w Besku jest obiektem wydzierżawionym od Agencji Rynku Rolnego. W jej objektach zimuje i na jej terenach wiosną i jesienią wypasa się stado krów mięsnych rasy Hereford

krowy na pastwisku

krowy

krowy

ciele hereford

Byk stadny rasy hereford

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl