KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI ZE SPECJALNOŚCIĄ JEŹDZIECTWA!

dający uprawnienia państwowe.

SZCZEGÓŁY ORGANIZACYJNE KURSU

Zajęcia trwaly od 14.04.2007 r. o godz. 9:00 do 25 kwietnia

Termin kursu:

Czas trwania:

Warunki przyjęcia na kurs

* umiejętność jazdy konnej zostanie potwierdzona na sprawdzianie przed rozpoczęciem kursu.

Miejsce kursu, adres,

telefon/fax:

Koszt:

Jest możliwość zakwaterowania i kupna obiadów na miejscu (nocleg 20 zł, obiad 20 zł).
Śniadania i kolacje we własnym zakresie.

Uwagi:

Organizatorzy informują o konieczności o konieczności posiadania okryć przeciwdeszczowych (zajęcia będą prowadzone na odkrytym terenie)

Wskazane:

W przypadku braku w.w sprzętu będzie możliwość wypożyczenia go w Zakładzie.

Egzamin kończący kurs jeździecki - to ważna chwila. Prosimy pamiętać o stroju odświętnym.

Konto bankowe Zakładu:

 

Dodatkowe nformacje: