Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa przeprowadza z rózną częstotliwością różne kursy.
Niektóre z nich są jednorazowe ale inne jak np 'Kursy kowalskie' są cyklicznie organizowane co roku. Ogłoszenia o ich organizacji pojawiają się na stronie internetowej.

 

W okresie 2013 - 2014 przeprowadzono następujace kursy:

 

Po raz pierwszy w kwietniu 2007 roku organizowaliśmy

KURS INSTRUKTORÓW REKREACJI ZE SPECJALNOŚCIĄ JEŹDZIECTWA!

- dający uprawnienia państwowe - (SZCZEGÓŁY)

Zwykle dwa razy w roku: w maju, przed okresem wypasu i jesienią w październiku po okresie pastwiskowym

prowadzimy

KURSY KOWALSKIE

zakoŃczone uzyskaniem Świadectwa

kurs kowalski, Odrzechowa - maj 2003

przykładowo w lutym 2007 odbył się 'Kurs pielęgnacji kopyt i podkuwania koni'. (SZCZEGÓŁY)

sekretariat@odrzechowa.com.pl