XIV POŻEGNANIE WAKACJI
W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
22-24 sierpnia 2014 roku.

XIV Regionalny Czempionat Konia Huculskiego

Krajowa Wystawa BydŁa Simentalskiego

Krajowa Wystawa Ras Rodzimych

 

Patronat

Organizatorzy:

oraz

Współorganizatorzy:

 

Współfinansowane z

Patronat medialny:

Dokumenty do pobrania:

 

 

Serwis fotograficzny

Galeria

Teren wystaw i konkursów

Teren wystaw i konkursów w Rudawce Rymanowskiej

Organizacja

Organizacja imprezy

Festiwal smaku

Otwarcie imprezy

Występy na scenie

Występy na scenie

Festiwal wołowiny

Festiwal wołowiny

 

Uwaga!

Z powodu budowy mostu na Wisłoku mogą być problemy z dojazdem do Rudawki Rymanowskiej. Objazd poprowadzony jest przez bród. W deszczowe dni drogą lasów państwowych przez Rymanów - Królik Polski - Wisłoczek.

KOMUNIKAT

"XIV PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej" odbĘdzie siĘ zgodnie z podanym terminem w dniach 22.08-24.08.2014 r.

W dniu 12.08.2014 r. rozważana była decyzja o odwołaniu imprezy. U podstaw tej decyzji leżała troska o bezpieczeństwo ludzi i transportowanych zwierząt.

2 sierpnia bieżącego roku został zburzony istniejący most na Wisłoku i rozpoczęła się budowa nowego mostu. Przejazd przez Wisłok do Rudawki odbywa się brodem, który po dużych opadach jest dla małych samochodów nieprzejezdny, lub wąską, krętą drogą przez las z Rymanowa Zdroju przez Królik Polski, Wisłoczek do Rudawki Rymanowskiej.

Po konsultacjach między innymi z hodowcami, których zdecydowana większość była za kontynuacją imprezy mimo poważnych utrudnień zdecydowaliśmy się aby jej nie odwoływać.

Przewidujemy też parking zastępczy w Pastwiskach przy drodze wojewódzkiej nr 889. Z parkingu do Rudawki lub też do kładki dla pieszych nad Wisłokiem kursować będą busy według potrzeb.

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Władysław Brejta

 

Tak wyglĄdaŁa przeprawa przez brÓd na WisŁoku po kaŻdym wiĘkszym deszczu

Bród na Wisłoku w miejscowości Pastwiska
Zdjęcia brodu na Wisłoku wykonane w dniu 12.08.2014.

Bród na Wisłoku w miejscowości Pastwiska
Zdjęcia brodu na Wisłoku wykonane w dniu 12.08.2014.

KOMUNIKATY ZWIĄZANE Z REGIONALNYM CZEMPIONATEM KONI HUCULSKICH

 1. Zatwierdzono wykaz ekip i zgłoszenia ilościowe koni do poszczególnych konkursów - wg załączonego wykazu.
 2. Ze względu na bardzo dużą liczbę przyjętych ostatecznie ekip i koni prosimy wszystkich zainteresowanych o bezwzględny przyjazd na zawody w piątek 22 sierpnia najpóźniej do godz. 15.00.Stajnie otwarte będą w piątek od godz. 10.00 !!
 3. Tak jak podano wcześniej w propozycjach zawodów most na rzece Wisłok przy dojeździe do Rudawki Rymanowskiej jest zamknięty ! Wyznaczono objazd w bród rzeki Wisłok zlokalizowany w bliskim sąsiedztwie mostu. W związku z powyższym apelujemy do wszystkich ekip aby dojazd na zawody zaplanować odpowiednio wcześniej w piątek. Do ciągnięcia przyczep z końmi należy przewidzieć samochody z odpowiednią mocą silnika- najlepiej terenowe !, gdyż wyjazd z brodu rzeki po górkę może być kłopotliwy. W skrajnych przypadkach pomocą będzie służył ciągnik z linami .
 4. Przyjmowanie i sprawdzanie pełnej dokumentacji dla zawodników i koni (wymagania określone w propozycjach) odbędzie się w piątek, w biurze zawodów w godzinach 12.00 - 18.00
 5. Obowiązkowy przegląd weterynaryjny wszystkich koni zgłoszonych na zawody odbędzie się w piątek w godzinach 15.30 - 17.30.
 6. Odprawa techniczna odbędzie się o godzinie 18.00 (duży namiot). Obecność na odprawie, szefów ekip i wszystkich zawodników - obowiązkowa.
 7. Właściciele klaczy zgłoszonych tylko do sobotniego konkursu próby dzielności proszeni są o zgłaszanie zamiaru wywozu koni w sobotę po ścieżce !
 8. Sobotnia ocena koni na płycie (czempionat hodowlany) rozpocznie się o godzinie 8.00 i odbywać się będzie na dwóch równoległych ringach na dolnej polanie. Ogiery mają zabezpieczone miejsce w boksach, natomiast klacze będą wstawiane w przypadku kilku ekip po 3-2 sztuki do jednego boksu. Pozostałe konie na stanowiskach .
 9. Ze względu na bardzo dużą liczbę koni zgłoszonych do konkursu skoków przez przeszkody, przeprowadzona zostanie wstępna kwalifikacja. Planowany termin kwalifikacji - sobota, godziny przedpołudniowe - górna polana.
 10. Wszystkich właścicieli koni prosimy o przygotowanie danych z numerem konta w celu sprawnego wypełnienia formularza na odprawie technicznej.
 11. Przypominamy również o zabraniu na zawody pełnej dokumentacji dla zawodników i koni.
 12. Brak dokumentów lub nie zgłoszenie się ekipy na zawody w ustalonym czasie spowoduje wykluczenie konia/ekipy z zawodów.!!!
 13. Po zatwierdzeniu list startowych na odprawie nie będzie możliwości zmiany koni, ani zawodników .
 14. W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt z Biurem OZHK Rzeszów 17 852 74 94.

RUDAWKA RYMANOWSKA 2014, Marek Gibała, Dyrektor OZHK Rzeszów

Komunikat do pobrania:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl