XI PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej już za nami

Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia różnych instytucji takich jak: Fundusz Promocji Mleka, Fundusz Promocji Wołowiny, Zarząd Województwa Podkarpackiego. Nie mogłaby się odbyć bez wsparcia OSP z Odrzechowej, Pielni, Głębokiego, Jaćmierza, bez wsparcia LGD - Dorzecze Wisłoka, bez Kół Gospodyń Wiejskich a przede wszystkim nie mogłaby się odbyć bez zaangażowania pracowników Zakładu PIB Odrzechowa (którzy jeszcze we wtorek przed imprezą kończyli żniwa), bez zaangażowania pracowników biura OZHK w Rzeszowie oraz ich rodzin, bez zaangażowania działaczy PZHB sim. oraz pracowników biura PFHBiPM w Rzeszowie

DZIĘKUJEMY!!!

ZAWODNIKOM i HODOWCOM za uczestnictwo, dobry humor i sportowĄ rywalizacjĘ,
PATRONOM za uŚwietniajĄcĄ imprezĘ obecnoŚĆ i ufundowane nagrody,
SPONSOROM za rzeczowe i pieniĘŻne datki umoŻliwiajĄce przygotowanie i przeprowadzenie imprezy,
PRACOWNIKOM ZD IZ PIB Odrzechowa za ofiarnĄ pracĘ
w przygotowywaniu imprezy,
WIDZOM za atmosferĘ i dobrĄ zabawĘ

Organizatorzy

i współorganizatorzy imprezy

 

Zapraszamy wszystkich do równie aktywnego udziału w kolejnym
Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
w przyszłym roku!!!

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl