XVII PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej

 

 

Ta wielka i mpreza nie mogła by się odbyć bez wsparcia organizacyjnego i finansowego różnych urzędów firm i instytucji, osób prywatnych oraz zaangazowania pracowników Zakładu PIB Odrzechowa.

Organizatorzy

i wspÓŁorganizatorzy

XVII PoŻegnania Wakacji w Rudawce RymanowskieJ DZIĘKUJĄ:

DZIĘKUJĄ!!!

SPONSOROM

za finansowe i rzeczowe datki umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie imprezy

ZAWODNIKOM i HODOWCOM

za uczestnictwo, dobry humor i sportową rywalizację

PATRONOM

za uświetniającą imprezę obecność i ufundowane nagrody

WIDZOM

za znakomitą atmosferę i dobrą zabawę

 

Zapraszamy za rok

Firmy i Wystawców do uczestnictwa i promowania się w czasie imprezy, zawodników i hodowców do uczestnictwa w wystawach i konkursach oraz publiczność do korzystania z możliwości nauki i dobrej zabawy.

 

Do miŁego zobaczenia na XVIII PoŻegnaniU Wakacji w Rudawce Rymanowskiej!

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl