Organizatorzy imprezy 'PoŻegnanie Wakacji
z Koniem Huculskim',
ktÓra odbyŁa siĘ w dniach 27-29 sierpnia 2004 roku

dziękują

zawodnikom i hodowcom

za uczestnictwo, i sportową rywalizację

patronom

za uświetniającą imprezę obecność i ufundowane nagrody

widzom

za atmosferę i dobrą zabawę

sponsorom

za rzeczowe i pieniężne datki umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie imprezy

 

Zapraszamy wszystkich do równie aktywnego udziaŁu
w V PoŻegnaniu Wakacji z Koniem Huculskim w przyszŁym roku!!!

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl