Organizatorzy

i współorganizatorzy imprezy

VIII PoŻegnania Wakacji
w Rudawce Rymanowskiej',
ktÓra odbyŁa sIĘ w dniach 30-31 sierpnia 2008 roku

dziĘkujĄ

ZAWODNIKOM i HODOWCOM

za uczestnictwo, dobry humor i sportową rywalizację

PATRONOM

za uświetniającą imprezę obecność i ufundowane nagrody

WIDZOM

za atmosferę i dobrą zabawę

SPONSOROM

za rzeczowe i pieniężne datki umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie imprezy

Zapraszamy wszystkich do rÓwnie aktywnego udziaŁu
w nastĘpnym
Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
w przyszŁym roku!!!

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl