Organizatorzy

i współorganizatorzy imprezy

'IX PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej',
ktÓrE odbyŁO siĘ w dniach 28-30 sierpnia 2009 roku

dziękują

ZAWODNIKOM i HODOWCOM

za uczestnictwo, dobry humor i sportową rywalizację

PATRONOM

za uświetniającą imprezę obecność i ufundowane nagrody

WIDZOM

za atmosferę i dobrą zabawę

SPONSOROM

za rzeczowe i pieniężne datki umożliwiające przygotowanie i przeprowadzenie imprezy

Zapraszamy wszystkich do rÓwnie aktywnego udziaŁu
w nastĘpnym
Pożegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
w przyszŁym roku!!!

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl