XI POŻEGNANIE WAKACJI
W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
26-28 SIERPNIA 2011r

w tym
VII KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
XI REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
III WYSTAWA RAS RODZIMYCH

 

Patronat honorowy:

Regulamin

1. Organizatorzy:

2. Współorganizatorzy:

3. Komisje Oceny Zwierząt - wyznaczone przez organizatorów

4. Komisarz wystawy - prof. dr hab. Jan Trela

5. Gospodarz wystawy - dr Władysław Brejta

6. Przedstawiciele organizatorów: Edgar Benes, Marek Gibała

7. Termin wystawy: 26 - 28 sierpnia 2011 r.

8. Miejsce wystawy: Rudawka Rymanowska

9. Wystawiane gatunki zwierząt:

10. Typowania zwierząt na wystawę w poszczególnych gatunkach dokonują:

11. Podstawą dopuszczenia zwierząt do oceny hodowlanej są dane zawarte w katalogach

przekazane przez podmioty zawarte w pkt.10.

12. Regulaminy oceny zwierząt hodowlanych dla poszczególnych gatunków zwierząt

opracowują podmioty wymienione w pkt.10.

13. Organizator zapewnia:

14. Ocena zwierząt:

Oceny zwierząt w poszczególnych gatunkach dokonują sędziowie zgodnie z regulaminem oceny zwierząt. Skład Komisji Oceny Zwierząt wyznaczają organizatorzy.

15. Zwierzęta należy dowieźć na teren wystawy

Termin wyprowadzenia zwierząt z terenu wystawy w dniu 28 sierpnia.

15. Organizator ubezpiecza hodowców, zwiedzających oraz zwierzęta na czas transportu i trwania wystawy, zapewnia doraźną pomoc medyczną (nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże rzeczy osobistych na terenie wystawy).

16. Wystawca zwierząt, (również osoby działające w jego imieniu) zobowiązany jest:

 17. Wystawcy zwierząt zobowiązani są do wypełnienia karty uczestnictwa w XI Pożegnaniu Wakacji i przesłanie jej na adres:

w terminiedo dnia 31 lipca 2011 r

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji XI Pożegnania Wakacji udziela Gospodarz wystawy lub osoby przez niego wyznaczone, w sprawach bydła - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, w sprawach koni - Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie, w sprawach ras zachowawczych - Instytut Zootechniki PIB, Kraków - Balice.

Tel/fax 13 46 71 172

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta

 

Do ściagnięcia i wydrukowania: regulamin w formie (.doc), (.pdf)

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl