XViI POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
Pokaz RAS RODZIMYCH

Rudawka Rymanowska 25-27 SIERPNIA 2017 r.

loga organizatorów

Zaproszenie dla wystawcÓw 

 

Zaproszenie Firm, Instytucji i wystawcÓw  

Już po raz siedemnasty w dniach 25-27 sierpnia bieżącego roku odbędzie się impreza "Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.

W ramach imprezy odbędą się:

Organizatorami imprezy są:

Dotychczasowe edycje tej imprezy mogły się odbyć dzięki wsparciu licznych firm, organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa. Zapraszamy serdecznie do zaprezentowania swojej Firmy/Instytucji. Jeżeli zdecydują się Państwo na to prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału i przesłanie na adres organizatora.

Wdzięczni będziemy jeżeli Państwa Firma/Instytucja zechciałaby zadeklarować kwotę wyższą niż wynika to ze stawek zawartych w zgłoszeniu. Firmy takie potraktowane będą jak sponsorzy wystawy.

Środki na imprezę gromadzone będą na podanym poniżej koncie bankowym:

PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007

Odpowiedź na powyższe pismo prosimy kierować (do dnia 18.08.2017 r.) na adres:

Komitet Organizacyjny Imprezy "XVII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej"
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
tel. 13/4671172, fax. 13/4671515
e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl

  Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Władysław Brejta

UWAGA dla firm i sponsorÓw

Ustala się opłaty dodatkowe w wysokości:

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

dr inż. Władysław Brejta

 

Regulamin UCZESTNICTWA

 

Organizatorzy:

Lokalizacja:

Dni i godziny otwarcia wystawy: 25 - 27. 08. 2017 r. (sobota - niedziela) godz. 8:00 - 18:00

I. Zasady uczestnictwa:

1. Warunkiem uczestnictwa w imprezie jest przesłanie lub złożenie w siedzibie organizatora (Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.) wypełnionej "Karty zgłoszenia udziału" oraz dokonanie wymaganej wpłaty na niżej podane konto bankowe do dnia 18.08.2017 r.

PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007 z dopiskiem "XVII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej"

2. Przy wjeździe na teren wystawy obowiązuje okazanie dowodu wpłaty za uczestnictwo wystawcy w wystawie.

3. Organizator przydziela powierzchnię pod stoisko dla danej branży według kolejności zgłoszeń. Minimalna przydzielona powierzchnia wynosi 6 m 2 na której wystawca może postawić również samochód.

II. Warunki płatności:

III. Postanowienia końcowe:

  1. Wszelkie reklamacje wystawców uczestniczących w wystawie wobec organizatora powinny być zgłaszane w formie pisemnej i będą rozpatrywane przez organizatora pod warunkiem ich zgłoszenia najpóźniej w dniu trwania wystawy (przed demontażem stoiska).
  2. Organizator nie zapewnia wystawcom noclegów i posiłków.
  3. Wystawca zobowiązuje się do przyjęcia warunków zawartych w Regulaminie z chwilą złożenia "Karty zgłoszenia udziału". Zgłoszenie jest ważne jeżeli widnieje na nim data i podpis lub pieczęć zgłaszającego.
  4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania wystawy z przyczyn od niego niezależnych.

IV. Wystawca zobowiązany jest do:

utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. na terenach wystawowych, a także do stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w wystawie, który jest dostępny na stronie www.odrzechowa.com.pl oraz w siedzibie organizatora.

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl