Regionalna Wystawa Ras Rodzimych

Rudawka Rymanowska


29-30.08.2009r

Podczas pierwszej Regionalnej Wystawy Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej zaprezentowano 42 sztuki zwierząt, w tym bydło, konie, owce, kozy, trzodę chlewną, króliki, lisy i tchórze oraz 14 stadek drobiu, w tym: kury, gęsi i kaczki.

 

Bydło:

Konie:

 

Owce:

Kozy karpackie

Drób:

Kury

ZD IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.

 

Gęsi

Instytut Zootechniki PIB Kraków Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach

Instytut Zootechniki PIB Kraków Zakład Doświadczalny Kołuda Wielka

Kaczki

Instytut Zootechniki PIB Kraków Stacja Zasobów Genetycznych Drobiu Wodnego w Dworzyskach

 

Zwierzęta futerkowe:

Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.

 

Trzoda chlewna:

Andrzej Kołtun z miejscowości Leśce

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl