WYSTAWA RAS RODZIMYCH

Organizatorem II Regionalnej Wystawy Ras Rodzimych był Instytut Zootechniki PIB w Krakowie. W ramach tej wystawy hodowcy z kilku województw Polski południowej zaprezentowali różne zwierzęta, a około godz. 16 00 w sobotę odbyła się konferencja pt. 'Promocja obszarów wiejskich poprze hodowlę rodzimych ras zwierząt gospodarskich'. Konferencję otworzył Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB Pan Józef Śliwa. Bezpośrednio po konferencji pracownicy Instytutu Zootechniki PIB dokonali prezentacji poszczególnych gatunków, ras i rodów. Prezentację otwierał pokaz koni, Pani dr Iwona Wrona komentowała pokaz koni sokólskich, śląskich, małopolskich, huculskich i konika polskiego. Na ringu zostały jeszcze zaprezentowane: bydło polskie czerwone, rasa polska czerwono-biała i polska czarno-biała, a także owce wrzosówki, świniarki, olkuskie i cakiel podhalański. Z kóz na ringu pojawiła się koza karpacka. Na stanowiskach można było zobaczyć kury: Zielononóżka kuropatwiana, Żółtonóżka kuropatwiana, Leghorn G-99, Leghorn H-22, Sussex S-66, Rhode Island Red R-11, Rhode Island Red K-22, Rhode Island White A-33, króliki popielańskie białe, lisy pospolite białoszyjne i pastelowe, tchórze oraz trzodę chlewną: świnia puławska, złotnicka biała i złotnicka pstra. Zwierzęta te prezentowało 14 hodowców z województwa podkarpackiego i małopolskiego. Gro zwierząt na wystawę ras rodzimych przywiózł Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o., który w skali całego kraju prowadzi najbardziej różnorodną hodowlę ras rodzimych.

Zdjęcia pochodzą z serwisu >FOTOPHOTO.PL>>

Bydło:

Krowy

Krowy rasy polskiej czarno-białej - wystawca: ZD IZ PIB Chorzelów (nr kat 1-3)
Krowy rasy polskiej czerwono-białej - wystawca: ZD IZ PIB Odrzechowa,(nr kat 4-6)
Krowy rasy polskiej czerwonej - wystawca: Grzegorz Sowa (nr kat 7-9)

Konie:

Konie

konie rasy małopolskiej - wystawcy: Bogdan Śliż (nr kat. 10) i Tadeusz Mroczka (nr kat. 11)
pkonie rasy huculskiej - wystawca: ZD IZ PIB Odrzechowa (nr kat. 18 i 19)
pkonie rasy śląskiej - wystawca: Bogusław Dworak (nr kat. 12) i Konrad Konieczny (nr kat. 13)
pkonie rasy sokólskiej - wystawcy: Mieczysław Bielanin (nr kat. 14) i Władysław Marynicz (nr kat. 15)
pkonie rasy konik polski - wystawca: Roman Łazorko (nr kat. 16 i 17)

Owce:

owce

owce rasy wrzosówka - wystawca: ZD IZ PIB Rudawa (nr kat. 20-24)
owce rasy cakiel podhalański - wystawca: Helena Kokalik (nr kat. 32-34)
owce rasy olkuskiej - wystawca: Edward Babina (nr kat. 29-31)
owce rasy świniarka - wystawca: ZD IZ PIB Chorzelów (nr kat. 25 i 28)

Kozy

Kozy

Kozy karpackie - ZD IZ PIB Odrzechowa Sp. z o.o. (nr kat. 35-38)

Kury:

Zwierzęta futerkowe:

Zwierzęta futerkowe

króliki popielniańskie białe - wystawca: ZD IZ PIB Chorzelów (nr kat. 47-48)
tchórze - wystawca: ZD IZ PIB Chorzelów (nr kat. 53-54)
lis pospolity pastelowy - wystawca: ZD IZ PIB Chorzelów (nr kat. 49-50)
lis pospolity białoszyjny - wystawca: ZD IZ PIB Chorzelów (nr kat. 51-52)

Trzoda chlewna

Świnie

puławskia - wystawca: Bogusław Jemioł (nr kat. 59-61)
złotnicka biała - wystawca: Rafał Górecki (nr kat. 55-56)
złotnicka pstra - wystawca: Rafał Górecki (nr kat. 57-58)

Więcej zdjęć z imprezy: >FOTOPHOTO.PL>>

Oficjalna informacja o Wystawie Ras Rodzimych znajduje się > na stronie IZ PIB >>

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl