WYSTAWA RAS RODZIMYCH


krajowa Wystawa ZwierzĄt Ras rodzimych

 

 

Organizator:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Komisarz Wystawy:

Prof. dr hab. Jan Trela

Współfinasowanie:

Sekretariat Centralnej Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich w ramach Pomocy Technicznej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Sędziowie powołani przez Dyrektora IZ PIB:

W Polsce utrzymywanych jest obecnie 88 rodzimych ras, rodów, odmian, zwierząt gospodarskich. Dzięki wieloletnim staraniom ośrodków naukowych i akademickich, w tym również Instytutu Zootechniki PIB, które były inicjatorami ochrony i restytucji ginących populacji, możliwe było zachowanie dużej różnorodności genetycznej poszczególnych gatunków oraz przetrwanie wielu bardzo cennych starych ras, które obecnie można podziwiać w ramach krajowych i regionalnych wystaw.

W Wystawie uczestniczyło 40 hodowców, którzy zaprezentowali następujące rasy, odmiany i rody zwierząt podlegające ocenie:

oraz dodatkowo poza oceną zaprezentowali:


Spośród ocenianych zwierząt sędziowie przyznawali tytuły czempiona i viceczempiona oraz przyznawanli nagrody regulaminowe. W sumie przyznano 21 tytułów czempiona i 17 wiceczempiona.

Oficjalna informacja o Krajowej Wystawie Ras Rodzimych znajduje się > na stronie IZ PIB >>

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl