>

WYSTAWA RAS RODZIMYCH - Rudawka Rymanowska 2013

WYSTAWA RAS RODZIMYCH
Rudawka Rymanowska
23-25 sierpnia 2013

Organizator:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Głównym celem hodowli zachowawczej ras rodzimych jest utrzymanie Zmienności genetycznej na odpowiednim poziomie - utrzymanie i zachowanie specyficznych cech danej rasy. Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz organizacje hodowlane m.in. dawna Centralna Stacja Hodowli Zwierząt we Warszawie, obecne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz inne związki hodowlane a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maja długą tradycję w działaniu na rzecz ochrony zasobów genetycznych, których większość umieszczono na liście światowych zasobów. W kraju są utrzymywane jako zasoby genetyczne m.in.

Na wystawie Ras Rodzimych. Instytut Zootechniki PIB w Krakowie zgromadził przedstawicieli 4 ras bydła, 5 ras koni, 5 ras owiec, 1 rasę kóz, kury, gęsi oraz zwierzęta futerkowe ras rodzimych: króliki, lisy i tchórze.

Komisarzem Wystawy był prof, dr hab. Jan Trela

Coraz częściej tylko na Wystawach i Pokazach można jeszcze zobaczyć wiele różnych zwierząt, ptaków i ryb a także pszczół, których już w produkcji rolniczej ich się nie zużytkowuje.

Na zakończenie pozwolimy sobie zacyt ować urywki z ubiegłorocznego przemówienia na zakończenie Wakacji przez dr inż. Władysława Brejtę: "Imprezę w Rudawce Rymanowskiej stworzyli hodowcy dla hodowców - tu zawsze najważniejszy był hodowca, rolnik, zawodnik (jeździec) oraz ich zwierzęta . Wystawa w Rudawce Rymanowskiej jest specyficzna i niepowtarzalna. Organizowana jest aby pomóc zrealizować niektóre zadania programów hodowlanych czy też programów zasobów genetycznych, aby mogli się spotkać ze sobą producenci, przetwórcy oraz konsumenci i aby hodowcy mogli podzielić się swymi osiągnięciami. Wystawiane zwierzęta różnych ras i ptaków łączy jedno - nie są to osobniki super produkcyjne ale przystosowane do miejscowych warunków, a większość z nich wywodzi się z pogórza i gór: bydło simentalskie, bydło polskie czerwone, koń huculski".

Miejsce wystawy, to łąki i pastwiska nad przełomem Wisłoka w Rudawce Rymanowskiej, to jeden z najpiękniejszych zakątków Beskidu Niskiego znany i odwiedzany od wieków przez wielkich Polaków i gości z zagranicy. Zwierzęta i ptaki są prezentowane w naturalnym środowisku."

Życzyny Wystawcom, Hodowcom i uczestnikom Pożegnania Wakacji miłych wrażeń.

Jan Trela Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie

Wystawcy:

bydła:

koni:

owiec:

kóz

świń

drobiu

zwierząt futerkowych

 

Galeria

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl