WYSTAWA RAS RODZIMYCH - Rudawka Rymanowska 2013

WYSTAWA RAS RODZIMYCH
Rudawka Rymanowska
23-24 sierpnia 2014

Organizator:

Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

Głównym celem hodowli zachowawczej ras rodzimych jest utrzymanie Zmienności genetycznej na odpowiednim poziomie - utrzymanie i zachowanie specyficznych cech danej rasy. Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz organizacje hodowlane m.in. dawna Centralna Stacja Hodowli Zwierząt we Warszawie, obecne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz inne związki hodowlane a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maja długą tradycję w działaniu na rzecz ochrony zasobów genetycznych, których większość umieszczono na liście światowych zasobów. W kraju są utrzymywane jako zasoby genetyczne m.in.

Na Krajowej Wystawie Ras Rodzimych zorganozowanej w ramach Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej 22-24 sierpnia 2014 roku poddane ocenie zaprezentowane przez hodowców następujące rasy, odmiany i rody zwierząt.

Poza oceną prezentowano:

Ocenianym zwierzętom przyznawano nagrody zgodnie z Regulaminem oceny zwierząt ras rodzimych oraz nagradzania hodowców, zatwierdzonym przez Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB.


Oceny dokonali sędziowie powołani przez Dyrektora IZ PIB, w składzie:

Więcej informacji >>>>>

 

Galeria

Wystawa Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej

Wystawa Ras Rodzimych - Rudawka Rymanowska 2014

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl