WYSTAWA RAS RODZIMYCH - Rudawka Rymanowska 2016

REGIONALNa Wystawa RAS RODZIMYCH
Rudawka Rymanowska
23-25 sierpnia 2019 r

Organizator:Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy

 

Głównym celem hodowli zachowawczej ras rodzimych jest utrzymanie zmienności genetycznej na odpowiednim poziomie czyli utrzymanie i zachowanie specyficznych cech danej rasy. Instytut Zootechniki-PIB w Krakowie, Instytut Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Jastrzębcu, Uniwersytet Rolniczy w Lublinie, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz organizacje hodowlane m.in. dawna Centralna Stacja Hodowli Zwierząt we Warszawie, obecne Krajowe Centrum Hodowli Zwierząt w Warszawie, Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka oraz inne związki hodowlane a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi maja długą tradycję w działaniu na rzecz ochrony zasobów genetycznych, których większość umieszczono na liście światowych zasobów. Wśród krajowych ras utrzymywanych jako zasoby genetyczne na Regionalnej Wystawie Ras Rodzimych w Rudawce Rymanowskiej zaprezentowano:

 

Wśród kóz rasy karpackiej rozegrano czempionat. Przyznano 1 tytuł czempiona i 1 tytuł wiceczempiona, wręczono zwycięskim hodowcom statuetki, ufundowane przez Dyrektora Instytutu Zotechniki Państwowego Instytutu Badawczego.

Wyniki:

Czempionem kóz rasy karpackiej została koza PL 20 0002310347 hodowcy Marek Bańka

Wice czempionem została koza PL 20 00021 5053 0 hodowli ZD IZ BIP Odrzechowa

 

Przyznano nagrodę specjalną Dyrektora Instytutu Instytutu Zotechniki Państwowego Instytutu Badawczego - Statuetkę za szczególne zasługi w ochronie ras rodzimych - Państwu Marii i Zbigniewowi Kołodziejom z Majątku Rutka

 

Wszyscy hodowcy ras rodzimych otrzymali Dyplomy Dyrektora Instytutu za
uczestnictwo w Wystawie

Specjalne puchary (2 szt.) dla hodowców krów polskich
czerwonych ufundował Krajowy Związek Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego.

Galeria

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl