WÓJT Gminy Zarszyn
i NadleŚnictwo RymanÓw
zapraszają na

MiĘdzyregionalny Pokaz
i Zawody Sikawek Konnych

oraz

Zawody Drwali

7.06.2015 R.

 

MiĘdzyregionalny Pokaz i Zawody Sikawek Konnych
oraz Zawody Drwali

Organizator:

Patronat honorowy

Współorganizatorzy:

Program Imprezy

 

Szczegółowe informacje na temat imprezy można uzyskać o organizatorów:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl