XIV KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

XIV KrajowA WystawA BydŁa Simentalskiego

Rudawka Rymanowska 25-26 sierpnia 2018 roku.

 

Drodzy hodowcy, Szanowni goście

Motto tegorocznego "XVIII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej" brzmi:

"100 lat Polskiej Hodowli ZwierzĄt Gospodarskich w Karpatach"

100 lat polskiej hodowli w karpatach

W 1918 roku w granicach II Rzeczpospolitej znalazła się spora część Karpat, gór w których trzonem rolnictwa była hodowla i chów bydła, koni, kóz i owiec. Utrzymywano gatunki i rasy, które przez dziesiątki a nawet setki lat adaptowały się do lokalnych warunków glebowo-klimatycznych. Przez 100 lat człowiek znacząco zmieniał Karpaty, a największe zmiany dokonały się w ostatnich kilkudziesięciu latach.

Ta część, która dziś jest w granicach Polski przed II wojną światową była jednym z najbardziej zaludnionych obszarów II Rzeczpospolitej, obszarem o bardzo dużej ilości zwierząt. W roku 1900 w Galicji- której dużą częścią były Karpaty - utrzymywano około 2,7 mln sztuk bydła i ponad 860 tys. sztuk koni. Zawierucha wojenna spowodowała, że Bieszczady i Beskid Niski opuściło około 150 tys. ludzi, a w ciągu ostatnich 30 lat z polskich Karpat znikły owce, konie i pozostało niewiele bydła.

Rocznice są okazją do refleksji i podsumowań. Trudno byłoby powiedzieć, że ostatnie lata hodowli zwierząt w Karpatach to pasmo sukcesów. Minione lata to ciągłe próby szukania swojego miejsca przez karpacką hodowlę, to ciągłe tłumaczenie, że rolnictwa w Karpatach nie można traktować tak jak w pozostałych nizinnych częściach kraju. To ciągłe ale nieskuteczne wołanie, że marnowane są tu naturalne zasoby paszowe. To monity środowiska hodowców z gór, o stworzenie i wdrożenie w polityce rolnej Polski takich mechanizmów, które zatrzymałyby tragiczny spadek pogłowia zwierząt w polskich górach.

Rudawka Rymanowska jest dziś rozpoznawalna w Polsce przez piękny przełom Wisłoka, przez jej przeszłość, w którą wplata się historia Karola Wojtyły, ale również przez odbywającą się tu od 18 lat największą w południowo-wschodniej Polsce imprezę hodowlano-wystawienniczą. Imprezę na której od lat pokazujemy i promujemy bydło simentalskie, konie huculskie i inne rodzime rasy górskie. Staramy się promować produkty z mleka i mięsa tych ras, pokazywać, że zwierzęta te są częścią dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego ludów zamieszkujących Karpaty. Chcielibyśmy aby dziedzictwo to było żywe i zostało zachowane nie tylko na filmach i obrazkach.

Stan karpackiej hodowli jest dziś bardzo zły i tego nie ma co ukrywać. Wykorzystując tradycję, popularność i ogromny rozmach naszej imprezy chcemy na niej głośno mówić o naszych problemach i zastanawiać się nad rozwiązaniami, a czasem żądać od decydentów skutecznych rozwiązań. Podstawową funkcją obszarów wiejskich w tym górskich obszarów wiejskich jest produkcja żywności, zaspokajanie potrzeb żywieniowych swoich i najbliższej okolicy, produkcja tego, co dla gór jest naturalne, czyli mleka i mięsa. Nie można uznać za normalne tego, że marnuje się potencjał paszowy na co najmniej 200 tys. ha karpackich łąk i pastwisk a mieszkańcy piją mleko i jedzą przetwory przywożone z innych terenów.

Zarówno przed nami, którzy jeszcze zajmujemy się chowem i hodowlą zwierząt trawożernych, jak też przed tymi którzy tworzą prawo i przepisy - ogromny wysiłek. Spróbujmy podjąć takie działania aby zwierzęta- bydło, konie, owce, kozy- wróciły na karpackie łąki i pastwiska. Będzie to z pożytkiem dla zachowania bioróżnorodności i z korzyścią dla mieszkańców. Oby mleko i mięso potrzebne mieszkańcom polskich Karpat było tu produkowane a nie przywożone z innych regionów. Oby jak najwięcej turystów poznawało Karpaty jeżdżąc po górskich szlakach na grzbiecie koni huculskich.

Komisarz Wystawy, Władysław Brejta, Prezes ZD IZ-PIB Odrzechowa

 

Patronat:

patronat

Organizatorzy:

organizatorzy

Współfinasowane z:

finansowane

Patronat medialny:

patronat medialny

 

Na 14 Krajowej Wystawie Bydła Simentalskiego Komisja sędziowska w składzie:

dokonała oceny 105 sztuk bydła rasy simentalskiej w następujących kategoriach:

Młody hodowca

Poza regulaminem oceny regulaminem oceny zaprezentowana została stawka cieląt rasy simentalskiej prezentowana przez dzieci.

 

Nagrodzeni hodowcy bydła simentalskiego

Hodowcy bydła simentalskiego

 

Wśród krów tytuł

Superczempion XIV Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego

dostała krowa

Birke 7 PL005401789141

nr katalogowy 88 własności: Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo 71

 

Wśród jałówek tytuł

Superczempion XIV Krajowej Wystawy BydŁa Simentalskiego

dostała jałowica

Katt 13 PL005333340960

nr katalogowy 66 własności: Stadnina Koni Pępowo Sp. z o.o Gogolewo 71.

Ogółem na Wystawie oceniono 51 jałowic oraz 52 krowy (łącznie z krowami mamkami) oraz 2 buhaje. Poza regulaminem oceny zaprezentowana została stawka cieląt rasy simentalskiej prezentowana przez dzieci.

Szczegółowe wyniki wystawy na stronie hodowlanej >>>>>

 

Galeria

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl