XVIII POŻEGNANIE WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

"100 LAT POLSKIEJ HODOWLI ZWIERZĄT GOSPODARSKICH W KARPATACH"

KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO
REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO
Krajowa Wystawa RAS RODZIMYCH

Rudawka Rymanowska 24-26 SIERPNIA 2018 r.

 

loga organizatorów

REGULAMIN
XVIII POŻEGNANIA WAKACJI W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

24-26 sierpnia 2018r.

Patronat honorowy:

1. Organizatorzy:

2. Współorganizatorzy:

3. Komisje Oceny Zwierząt – wyznaczone przez organizatorów

4. Komisarz  wystawy – wyznaczony przez organizatora

5. Gospodarz wystawy – dr Władysław Brejta

6. Przedstawiciele organizatorów: Edgar Benes, Marek Gibała

7. Termin wystawy:  24 – 26  sierpnia 2018 r.

8. Miejsce wystawy:  Rudawka Rymanowska

9. Wystawiane gatunki zwierząt:

10. Typowania zwierząt na wystawę w poszczególnych gatunkach dokonują:

11. Podstawą dopuszczenia zwierząt do oceny hodowlanej są dane zawarte w katalogach 

przekazane przez podmioty zawarte w pkt.10.

12. Regulaminy oceny zwierząt hodowlanych dla poszczególnych gatunków zwierząt 

opracowują podmioty wymienione w pkt.10.

13, Organizator zapewnia:

14. Ocena zwierząt:

Oceny zwierząt w poszczególnych gatunkach dokonują sędziowie zgodnie z regulaminem oceny zwierząt. Skład Komisji Oceny Zwierząt wyznaczają organizatorzy.

15. Zwierzęta należy dowieźć na teren wystawy w przypadku koni huculskich w dniu 24 sierpnia do godz  1600, w przypadku bydła i innych zwierząt w dniu 25 sierpnia do godz 900. Termin wyprowadzenia zwierząt z terenu wystawy w dniu 26 sierpnia po godz. 1600.

16. Organizator ubezpiecza hodowców, zwiedzających  - zapewnia doraźną  pomoc medyczną (nie ponosi odpowiedzialności za kradzieże rzeczy osobistych na terenie wystawy).

17. Wystawca zwierząt, (również osoby działające w jego imieniu) zobowiązany jest:

18. Na teren wystawy mogą być wprowadzone zwierzęta zdrowe klinicznie zaopatrzone w

świadectwo wydane przed wprowadzeniem zwierząt na teren wystawy przez lekarza wolnej praktyki sprawującego opiekę nad gospodarstwem  (świadectwo jest ważne przez 2 dni od daty wystawienia świadectwa)

19. Wystawcy zwierząt zobowiązani są do wypełnienia  karty uczestnictwa w:

 XVIII Pożegnaniu Wakacji i przesłanie jej na adres:

Szczegółowych informacji dotyczących organizacji  XVIII Pożegnania Wakacji udziela Gospodarz wystawy lub osoby przez niego wyznaczone, w sprawach bydła - Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego z/s w Odrzechowej, w sprawach koni – Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Tel/fax 13 46 71 172

Gospodarz wystawy:

dr Władysław Brejta
Tel/fax 13 46 71 172

 

Dokumenty do pobrania:

 

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl