Wyniki
Regionalnego Czempionatu Hodowlanego
i UŻytkowego Koni Rasy Huculskiej
Rudawka Rymanowska 29-30.08.2009

 

Wykaz czempionów i wiceczempionów w Regionalnym Czempionacie Koni Huculskich
foto: www.horsenigma.pl

Czempionat Hodowlany:

Czempion ogierów:
WICHER (Lotnik-Waga) jasnogniady, ur.:01.03.2004
Hodowca:
Tadeusz Wrześniak, Stadnina Koni Huculskich SIEDLISKO
Właściciel:
Tadeusz Wrześniak
woj.
świetokrzyskie
Wiceczempion ogierów:
nr kat 8
FRYDERYKO (Okoń-Fajka) gniady, ur.:3004.2001
Hodowca:
Wojciech Krzyżak, Porąbka Iwkowska
Właściciel:
Wojciech Krzyżak
woj.
małopolskie

 

Czempion klaczy młodszych:
JUMA (Puszkar-Jurata) gniada, ur.:15.03.2004
Hodowca:
Józef Babiś , Jarosław
Właściciel:
Józef Babiś
woj. podkarpackie
Wiceczempion klaczy młodszych:
LEKSJA-O (Rygor-Lutnia) gniada,
ur.:20.09.2004
Hodowca:
ZDIZ PIB Odrzechowa
Właściciel:
ZD IZ PIB Odrzechowa
woj.
podkarpackie

 

Czempion klaczy starszych:
GRAŻDA (Rewir-Grafina) 21.03.1995
Hodowca:
SKH Gładyszów
Właściciel:
SKH Gładyszów
woj.
małopolskie
Wiceczempion klaczy starszych:
GAMA (Safian-Gracja) ciemnogniada , ur.:20.07.2003
Hodowca:
Teodor Kosiarski, Łęczna, lubelskie
Właściciel:
Leszek Majka
woj.
podkarpackie

 

Próba dzielności koni młodych:

Udział wzieło 15 koni.

Miejsce

Koń

Zawodnik

nr start

 

I

LAGUNA-O (Ważniak-Lira) Mariusz Boruta
21

II

SUZI (Baca-Sawana) Beata Holewa
23

III

TROJA (Pacyfek-Puma) Anna Chojniak
19
IV
PALOMA (Hetman-Pasja) Piotr Dutka
52
V
WARTA (Fikus-Wysoczanka) Karolina Iskrzycka
22

 

Konkurs eliminacyjny:

Udział wzieło 48 koni.

Miejsce

Koń

Zawodnik

nr start

 

I

GRAŻDA (Rewir-Grafina) Łukasz Pupczyk
61

II

LOTNIK (Ousor VIII-50-Lotna) Mariusz Boruta
13

III

POWIEW (Hroby XXI-50-Powiastka) Damian Dziamba
11
IV
WEGA (Szatyn-Wesołka) Magdalena Szot
51
V
JUMA (Puszkar-Jurata) Bartłomiej Woźnica
37

 

Konkurs powożenia parokonnymi zaprzęgami koni huculskich
Rudawka Rymanowska 30.08.2009 r.

Udział wzieło 8 zaprzęgów.

Miejsce

Zaprzęg

Zawodnicy

nr startowy

 

I

Zaprzęg SKH Gładyszów Antoni Łukasik
5
 

II

Zaprzęg Pana Józefa Babisia Marek Wojdyło-Bartłomiej Woźnica
1
 

III

Zaprzęg SKH Gładyszów Antoni Łukasik
 
IV
Zaprzęg ZD IZ PIB Odrzechowa Mariusz Boruta - Przemysław Zając
7
 
V
Zaprzęg Stanisława Stasiowskiego Stanisław Stasiowski- Magdalena Zamorska
4
 
 

 

Konkurs - Wyścig huculski
Rudawka Rymanowska 30.08.2009 r.

W wyścigu uczestniczyło 16 koni.

Miejsce

Koń

Zawodnik

nr startowy

 

I

PUSZKAR (Sonet-Pielnia)

Agnieszka Sojka

12

 

Konkurs - skoki przez przeszkody
Rudawka Rymanowska 30.08.2009 r.

Udział wzięły 23 konie.

Miejsce

Koń

Zawodnik

nr startowy

 

I

OTTO (Rygor-Otawa)

Beata Holewak

9

II

WANTA II (Fant-Wydra)

Beata Holewa

59

 

III

JUMA (Puszkar-Jurata)

Bartłomiej Woźnica

37

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl