TeraŹniejszoŚĆ
ŁemkOWSZCZYZNY

 

Dawne gęsto zaludnione tereny to teraz pusty, dziki i zdawałoby się pierwotny teren Beskidu Niskiego. Ale zagłebiając się w ten gąszcz uważny obserwator zauważy resztki krzyży przydrożnych, sadów w gęstym lesie, ślady po studniach, fundamentach domów


Stare jabłonie i wierzby


resztki piwnic i fundamenty domów

resztki kapliczek, dawnych cerkwi, pomniki cmentarne, resztki krzyże przydrozne.

Ludzie, którzy zamieszkiwali te tereny odeszli już w zapomnienie. Ale nieliczni przeżyli. I chociaż mieszkają daleko czują się związani ze swoją dawną ojczyzną.

Teraz Łemkowie - to mniejszość etniczna, licząca około 60 - 70 tysięcy osób. W przeszłości zamieszkiwali tzw. Łemkowszczyznę, czyli Beskid Niski i część Beskidu Sądeckiego. W związku z akcją 'Wisła' (z 1947 roku; potępioną przez Senat RP w 1990 r.), w wyniku której Łemkowie zostali przesiedleni, większość mieszka poza swoim rodzimym terenem w województwach: warmińsko-mazurskim, lubuskim, zachodniopomorskim i dolnośląskim. Część Łemków podkreśla swoją przynależność do narodu ukraińskiego, inni deklarują się jako odrębna mniejszość narodowa.
Nauka łemkowskiego języka mniejszości jest realizowana poprzez Stowarzyszenie Łemków i niektóre publiczne placówki oświatowe.
Łemkowie identyfikujący się z narodem ukraińskim to z reguły wierni Kościoła Katolickiego Obrządku Biznatyjsko - Ukraińskiego, zaś Łemkowie uważający się za odrębny naród deklarują przynależność do Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego.

 

Główne organizacje:

 

Największe imprezy kulturalne:

 

Zespoły muzyczne grające muzykę łemkowską

TOŁHAJE,
Julia Doszna i Krzysztof Pietrucha.
I wiele innych....

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl