BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO GMINY ZARSZYN

aktualności

 

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 08.11.2013 roku, została zawarta umowa o dofinansowanie projektu z Województwem Podkarpackim, na realizację zadania pn.: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW w miejscowości Odrzechowa wraz z infrastrukturą towarzyszącą szansą na zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego gminy Zarszyn". Projekt współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu Państwa w ramach Osi Priorytetowej 2 "Infrastruktura Techniczna", działanie nr 2.2 "Infrastruktura energetyczna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013. Wysokość przyznanej dotacji opiewa na kwotę 3 836 708,78 PLN.

Informujemy, iż w dniu 17.10.2013 roku rozpoczęliśmy prace ziemne przy realizacji biogazowni rolniczej. Planowany termin zakończenia prac budowlanych i instalacyjnych to połowa 2014 roku.

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. informuje, iż w dniu 10.10.2013 roku została zawarta umowa pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na realizację zadania. Wysokość preferencyjnej pożyczki dla zadania to 3 000 000,00 PLN

Informujemy, iż uzyskano ostateczną decyzję pozwolenia na budowę dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa biogazowni rolniczej o mocy 500 kW wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i Wykonawca robót przystępuję do realizacji zamierzenia budowlanego.

Komisja przetargowa wybrała do realizacji zadania oferenta: Konsorcjum firm: H Cegielski Poznań S.A., Pol-Dróg Drawsko pomorskie S.A. i Better Energy Sp. z o.o, Wrocław.

1. Termin składania ofert
- do 19.04.2013 roku, godz. 10.00.

Uchwała Zarządu Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o. z siedzibą w Odrzechowej
w sprawie unieważnienia przetargu.

Zarząd Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o. zgodnie z ust. IV pkt. 5 a) "Regulaminu udzielania zamówień na dostawy towarów i wykonywanie usług dla Zakładu Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa sp. z o.o." na wniosek Komisji Przetargowej postanawia unieważnić przetarg, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Spółka przeznaczyła na finansowanie zadania.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl