Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB
Odrzechowa Sp. z o.o.

zaprasza (uwaga! wpisy archiwalne!!!)

na dwudniowe szkolenia realizowane w ramach projektu

Inwentaryzacja przyrodnicza cennych obszarÓw Natura 2000  w Beskidzie Niskim wraz z edukacjĄ ekologicznĄ

współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Ochrona środowiska i zapobieganie zagrożeniom, Działanie 4.3 Zachowanie oraz ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazowej.

Szkolenia dedykowane dla osób zajmujących się opracowywaniem programów rolnośrodowiskowych, doradców Podkarpackiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Boguchwale, rolników realizujących programy rolnośrodowiskowe oraz studentów kierunków rolniczych.

Celem szkoleń jest wzbogacenie wiedzy i podwyższenie kwalifikacji zawodowych osób działających zawodowo na terenie występowania cennych przyrodniczo siedlisk, a w szczególności umiejętności połączenia ekstensywnej produkcji rolnej z zachowaniem bioróżnorodności.

 

Tematyka szkoleń

„Wpływ gatunków wypasanych zwierząt oraz intensywności wypasu na bioróżnorodność łąk i pastwisk Beskidu Niskiego”

„Praktyczne aspekty realizacji programów rolnośrodowiskowych na obszarach NATURA 2000 na których wypasane są zwierzęta”

„Wypas zwierząt a ochrona niektórych gatunków ptaków”.

 

Miejsce szkoleń

Szkolenia odbywać się będą na Kompleksie Polan Surowicznych w 12 osobowych grupach.

 

Terminy szkoleń

Planowane terminy szkoleń:

  1. 27-28.05.2013
  2. 29-30.05.2013
  3. 03-04.06.2013
  4. 05-06.06.2013
  5. 08-09.06.2013
  6. 10-11.06.2013
  7. 12-13.06.2013
  8. 11-12.09.2013

Podane terminy mogą ulec zmianie w przypadku konieczności dostosowania ich do możliwości przyjazdu uczestników.

Uwaga!!!

Z powodu dużej ilości chętnych na czerwcowe szkolenia zmieniamy termin szkolenia z 09-10 września na 08-09 czerwca. W powyższym terminarzu zmiany zostały juz ujęte

Tematy szkoleń

Szczegóły >>>>>>

 

Noclegi

NOCLEGI W POMIESZCZENIACH MOBILNYCH. PROSIMY O ZABRANIE ZE SOBĄ ŚPIWORÓW !!!

 

Dodatkowe informacje:

Szczegółowych informacji udziela Pani Anna Giera, nr telefonu: 13 467 15 15.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl