Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

Kopyta rozczyszczone - praktyka zdobyta -
podsumowanie Kursu podkuwaczy koni

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. w dniach 2-6.12.2013 r. zorganizował Kurs podkuwaczy koni w którym wzięło udział 10 osób. Szkolenie było realizowane w ramach projektu "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Celem szkolenia była nauka podkuwania koni z uwzględnieniem współczesnych osiągnięć w pielęgnacji i ochronie kopyt koni.

Uczestnicy zajęć oprócz wiedzy teoretycznej z zakresu anatomii konia ze szczególnym uwzględnieniem budowy i mechaniki kopyta nauczyli się podstaw podkuwania i rozczyszczania koni. Zajęcia w większości odbywały się w stajni, w której uczestnicy rozczyścili ponad 70 koni. Warunkiem ukończenia kursu był pozytywny wynik z egzaminu teoretycznego i praktycznego. Wszyscy uczestnicy szkolenia aktywnie uczestniczący w zajęciach po zdanych pozytywnie egzaminach otrzymali certyfikaty.

Kurs podkuwaczy koni był pierwszym kursem z cyklu szkoleń zaplanowanych w ramach projektu "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" współfinansowanego z Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Kolejne szkolenia odbędą się na przełomie kwietnia i maja 2014 r. o czym na bieżąco będziemy Państwa informować.

 

KURS PODKUWACZY KONI

organizowany był przez Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. w dniach 2.12.2013 - 6.12.2013 r w ramach projektu pn. "Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013

Miejsce szkolenia:

Adresaci:

Uczestnikami kursu mogły być: osoby pełnoletnie, hodowcy, instruktorzy, właściciele koni i jeźdźcy.
Liczba uczestników była ograniczona do 12 osób, liczyła się kolejność zgłoszeń.
Osoby zakwalifikowane do udziału w szkoleniach zostały poinformowane telefonicznie.

Świadectwo

Uczestnicy po pozytywnym zaliczeniu egzaminu z części teoretycznej i praktycznej szkolenia otrzymli ,,Świadectwo udziału w kursie", które nie upoważnia jednak do wykonywania zawodu podkuwacza.

Formalności i zgłoszenia

Zgłoszenia nyły przyjmowane tylko pisemnie do dnia 28.11.2013 r. na załączonym formularzu

Formularz można dostarczyć poprzez:

Koszty szkolenia:

Galeria: Kurs podkuwaczy koni

Projekt współpracy Transgranicznej
Polska Słowacja - kurs podkuwaczy

  • of

 

Dokumenty do pobrania:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl