Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

Kurs przodownik?w je?dzieckich

Zakład Doświadczalny Instytut Zootechniki PIB Odrzechowa ogłasza rekrutację uczestników na

KURS PRZODOWNIKA GÓRSKIEJ TURYSTYKI JEŹDZIECKIEJ

organizowany w ramach projektu Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

UWAGA !!!! Szkolenie dla uczestników jest bezpłatne!!!

 

Uwaga! Kurs rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna odbędzie się pod warunkiem akceptacji kursu przez Instytucję Zarządzającą. O wszystkich zmianach będziemy na bieżąco Państwa informować na stronie internetowej.

Dnia 24.07.2014 - Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej poinformował, że Wspólny Sekretariat Techniczny w Krakowie nie wyraził zgody na zmianę nazwy Kursu Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka. W związku z powyższym osoby zrekrutowane na Kurs Instruktora Rekreacji Ruchowej ze specjalnością Turystyka Jeździecka wezmą udział w Kursie Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej. Kurs Przodownika Górskiej Turystyki Jeździeckiej organizowany jest w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Termin szkolenia

Miejsce szkolenia:

Odrzechowa, ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn

Forma szkolenia:

Zajęcia teoretyczne i praktyczne

Koszty szkolenia:

Koszty uczestnictwa w szkoleniu tj. wykładowcy, materiały szkoleniowe, pomieszczenia szkoleniowe oraz ubezpieczenie i inne koszty pokryte zostaną ze środków realizowanego Projektu.

Termin zgłoszeń

Rekrutacja do 21 lipca 2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu.

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie należy dostarczyć zgłoszenie na wypełnionym formularzu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

 

Szczegóły kursu:

Pierwszeństwo uczestnictwa w kursie mają osoby posiadające uprawnienia Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna. W drugiej kolejności na listę rekrutacyjną będą wpisywane chętne osoby, które zapisały się na Kurs Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna odbywający się w 2 terminach w ZDIZ Odrzechowej (tj. w terminach: 7-13.07.2014 oraz 14-20.07.2014). Osoby te zostaną zrekrutowane po pozytywnie zdanym egzaminie teoretycznym i praktycznym w ramach Kursu Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna.

Adresaci:

Kandydaci na Kurs Instruktora Rekreacji ze Specjalnością Turystyka Jeździecka muszą spełniać następujące kryteria:

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Świadectwo kwalifikacyjne:

Po zaliczonym kursie i zdanym egzaminie instruktorskim kursant otrzymuje legitymację Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Turystyka Jeździecka.

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Osoby wpisane na listę rekrutacyjną, nie posiadające legitymacji Instruktora Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna a uczestniczące w Kursie Rekreacji Ruchowej ze Specjalnością Jazda Konna organizowanym w dniach 7-13.07.2014 oraz 14-20.07.2014 dostarczą po zakończonym kursie zaświadczenie o pozytywnym zdaniu egzaminu.

 

Dodakowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”

Tel. 13 46 71 172 / 695 756 326

 

Ramowy program kursu:

Dzień 1, 23.07.2014r. od 08:00 do 18:30, Szkolenie teoretyczne w Odrzechowej

08:00:10:00
Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni)
10:00-13:00
Podstawy hipologii (anatomia, fizjologia, wady budowy konia, rasy, maści, odmiany, żywienie i użytkowanie koni)
13:30-15:30
Podstawowe wiadomości weterynaryjne - zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działania przed przybyciem lekarza weterynarii,
Przygotowanie konia do transportu, załadunek i rozładunek koni,
15:30-18:30
Podstawowe wiadomości weterynaryjne - zapobieganie chorobom koni, rozpoznawanie pierwszych objawów najczęściej występujących chorób, wykonywanie podstawowych zabiegów (opatrunki, okłady, masaże), działania przed przybyciem lekarza weterynarii,
Przygotowanie konia do transportu, załadunek i rozładunek koni,

 

Dzień 2, 24.07.2014r. od 08:00 do 18:30, Szkolenie teoretyczne w Odrzechowej

8:00:10:00
Podstawowe wiadomości z organizacji hodowli koni w Polsce
10:00-13:00
Organizacja i prowadzenie jazd rekreacyjnych i turystycznych
13:30-15:30
Organizacja i prowadzenie jazd rekreacyjnych i turystycznych
15:30-18:30
Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,

 

Dzień 3, 25.07.2014r. od 08:00 do 18:30, Jazda w terenie (rajd)

8:00:10:00
Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,
10:00-13:00
Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,
13:30-15:30
Wybrane zagadnienia z topografii, historii, etnografii i kultury terenu działania,
15:30-18:30
Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej

 

Dzień 4, 26.07.2014r. od 08:00 do 18:30, Jazda w terenie (rajd)

8:00:10:00
Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej
10:00-13:00
Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej
13:30-15:30
Ogólne wiadomości o gospodarstwach agroturystycznych i ich roli w popularyzacji turystyki jeździeckiej
15:30-18:30
Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej

 

Dzień 5, 27.07.2014r. od 08:00 do 18:30, Jazda w terenie (rajd)

8:00:10:00
Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej
10:00-13:00
Znajomość systemu szkolenia jeździeckiego w PTTK, metodyka szkolenia w zakresie zdobywania popularnej odznaki turystyki jeździeckiej
13:30-15:30
Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej
15:30-18:30
Znajomość oznakowania szlaków turystyki jeździeckiej, pieszej i rowerowej

 

Dzień 6, 28.07.2014r. od 08:00 do 18:30, Jazda w terenie (rajd)

8:00:10:00
Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym
10:00-13:00
Wybrane zagadnienia prawne (odpowiedzialność cywilna i karna oraz ubezpieczenia OC, NW i majątkowe) w zakresie dotyczącym pracy Przodownika Turystyki Jeździeckiej PTTK oraz znajomość przepisów prawa o ruchu drogowym
13:30-15:30
Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej. Umiejętność posługiwania się mapami i przewodnikami turystycznymi w terenie
15:30-18:30
Wiadomości z zakresu kartografii turystycznej. Umiejętność posługiwania się mapami i przewodnikami turystycznymi w terenie

 

Dzień 7, 29.07.2014r. od 08:00 do 13:00, Egzamin w Odrzechowej

8:00:10:00
Egzamin
10:00-13:00
Egzamin

Podsumowanie kursu

Przodownicy Górskiej Turystyki Jeździeckiej na szlaku konnym

Lipiec i sierpień 2014 r. był miesiącem obfitującym w liczne kursy organizowane w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”.

Oprócz kursu dla Instruktorów rekreacji ruchowej ze specjalnością jazda konna w dniach 23.07 – 29.07.2014 odbył się kurs dla Przodowników górskiej turystyki jeździeckiej.

Kurs ten podobnie jak poprzednie cieszył się dużym zainteresowaniem wśród osób dobrze jeżdżących konnych – gdyż taki był warunek rekrutacji.

Osoby zakwalifikowane na kurs podczas tygodniowego szkolenia wzięły udział w zajęciach teoretycznych (zajęcia z krajoznawstwa, terenoznawstwa) oraz w zajęciach praktycznych, które polegały na uczestnictwie w rajdzie konnym.

Przodownicy górskiej turystyki to osoby dobrze jeżdżące konno i znające teren Pogórza Karpackiego stąd też podczas kursu i zorganizowanego rajdu była możliwość sprawdzenia nie tylko umiejętności jeździeckich ale również znajomości terenu.

Uczestnicy kursu pokonali około 100 km. trasy. Po zakończonym kursie uczestnicy wzięli udział w egzaminie teoretycznym podczas którego sprawdzana była ich wiedza ze znajomości czytania map, atrakcji przyrodniczo – historycznych znajdujących się w terenie.

Podczas trwania kursu instruktor bardzo często zwracał uwagę na fakt, iż przodownik górskiej turystyki jeździeckiej to osoba dbająca o bezpieczeństwo nie tylko człowieka ale i konia podczas rajdu. Każdy przodownik to osoba otwarta która potrafi podczas rajdu z uśmiechem na ustach zaradzić wszystkim problem i niepoodziewanym przeciwnościom.

Po zakończonym kursie instruktor oraz Prezes Władysław Brejta pogratulowali wszystkim uczestnikom i wręczyli im legitymacje przodownickie uprawniające ich do prowadzenia rajdów na terenie Pogórza Karpackiego.

 

Galeria

Kurs przodownika
Górskiej turystyki Jeździeckiej

  • of

Dokumenty do pobrania

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl