Projekt transgraniczny PL–SK

POLSKO-SŁOWACKIE CENTRUM TURYSTYKI KONNEJ

 

Zaprz?g koni huculskich

SZKOLENIE ZAPRZĘGOWE

Kurs organizowany w ramach projektu Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Odrzechowa, 24.09.2014

Zaproszenie

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej ogłasza nabór na jesienne szkolenie zaprzegowe organizowane w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Termin szkolenia:

Miejsce szkolenia:

Forma szkolenia:

Koszty szkolenia:

Termin zgłoszeń:

W celu zgłoszenia swojego uczestnictwa w kursie należy dostarczyć zgłoszenie na załączonym formularzu.

Zgłoszenia przyjmowane są:

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób pełnoletnich (ukończone 18 lat) zarówno amatorów jak i zawodników, którzy chcą doskonalić umiejętności wykonywania programu powożenia koni w zaprzęgu.

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

 Świadectwo kwalifikacyjne:

Po zaliczonym szkoleniu uczestnicy otrzymają świadectwa uczestnictwa w szkoleniu/certyfikaty

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Program szkolenia:

 1. Powożenie jako dyscyplina dla wszystkich – bez względu na wiek i stan zdrowia
 2. Style zaprzęgów
  • europejskie
  • regionalne
 3. Rodzaje pojazdów, uprzęży i sposobów zaprzęgania koni
 4. Typy i rasy koni używanych do powożenia i w sporcie zaprzęgowym
 5. Cechy dobrego konia zaprzęgowego
 6. Zasady bezpieczeństwa w użytkowaniu koni w zaprzęgu
 7. Przygotowanie do pracy i praca z młodym koniem oraz zasady oprzęgania
  • korekta uzębienia
  • praca na lonży
  • praca na dwóch lonżach
  • pierwsze „kroki” w zaprzęgu
 8. Dobór i dopasowanie uprzęż
 9. Harmonogram pracy treningowej młodego konia w parze i zaprzęgu jednokonnym
 10. Cel rozgrywania i rodzaje konkursów zaprzęgowych
 11. Ujeżdżenie jako podstawa sukcesów w zawodach
 12. Zasady budowy toru przeszkód w konkursach zręczności powożenia i sposoby
  pokonywania toru
 13. Przeszkody maratonowe – zasady budowy i ich pokonywania zaprzęgiem
 14. Organizacja zawodów zaprzęgowych
 15. Zajęcia praktyczne

 

Dokumenty do pobrania:

 

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu

"Polsko - Słowackie Centrum Turystyki Konnej"

Tel. 13 46 71 172/ 695 756 326

 

 

WIOSENNE SZKOLENIE ZAPRZĘGOWE

Kurs organizowany w ramach projektu Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”
realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej
Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Odrzechowa, 16.04.2014r

Sztuka powożenia zaprzĘgami konnymi – podsumowanie wiosennego szkolenia zaprzĘgowego

W dniach 06 – 09.04.2014 i 10 -13.04.2014 r. odbyły się 2 edycje wiosennej tury szkolenia zaprzęgowego w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”.

Organizatorem szkolenia był Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki w Odrzechowej.

Szkolenie miało miejsce w Ośrodku Wczasów Zdrowotnych w Rudawce Rymanowskiej i obejmowało część teoretyczną i praktyczną, a prowadzącymi szkolenie byli: Taduesz Kodź oraz Józef Matlon.

Przedmiotem szkolenia były tematy związane z teorią ujeżdżania, wypracowaniem zaufania konia i przygotowaniem go do powożenia, zasady bezpieczeństwa i oprzęgania i inne.

Wszyscy uczestnicy szkolenia (łącznie 38 osób) na podstawie ankiet ewaluacyjnych bardzo pozytywnie ocenili jakość szkolenia, sposób prowadzenia przez szkolących i zakres przekazanej wiedzy jak również warunki hotelowo – gastronomiczne.

Wśród uczestników szkolenia nie zabrakło przedstawicieli płci pięknej.

Szkolenie było również okazją do integracji i wymiany doświadczeń miłośników zaprzęgów, zarówno amatorów jak i zawodników tego pięknego sportu. Cieszy nas fakt, że szkolenie wśród miłośników koni cieszyło się dużym zainteresowaniem. Dla organizatorów oznacza to wzrost poziomu osób powożących zaprzęgami co w perspektywie funkcjonowania Polsko – Słowackiego Centrum Turystyki Konnej ma bardzo duże znaczenie.

Dzięki realizacji szkolenia poziom zawodników uczestniczących w zawodach ale również poziom osób zajmujących się powożeniem zaprzęgami w swoich stadninach będzie bardziej wyrównany.

Mamy nadzieję, że szkolenia, imprezy i inne działania zaplanowane w projekcie wpłyną na popularyzację tej formy turystyki i rekreacji jaką jest powożenie zaprzęgami.

Film ze szkolenia zaprzęgowego - SZTUKA POWOŻENIA ZAPRZĘGIEM, autor Jan Grudysz, realizacja ZD IZ PIB Odrzechowa

Odrzechowa, 28.03.2014r

OGłOSZENIE o zakończeniu rekrutacji

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej informuje o zakończeniu naboru na szkolenie zaprzęgowe organizowane w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

Powód zakończenia rekrutacji:

Prosimy o nienadsyłanie formularzy zgłoszeniowych.
Osoby, które do tej pory nades?a?y formularze zgłoszeniowe zostaną poinformowane telefonicznie o zakwalifikowaniu się na szkolenie.

Odrzechowa, 25.03.2014r

OG?OSZENIE

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej ogłasza nabór na szkolenie zaprzegowe organizowane w ramach projektu „Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.

 

Miejsce szkolenia:

Termin szkolenia:

Forma szkolenia:

Koszty szkolenia:

Uczestnicy przyjeżdżający w przeddzień szkolenia i wyjeżdżający dzień po zakończeniu szkolenia sami ponoszą koszty dodatkowych noclegów i wyżywienia na zasadzie indywidualnego rozliczenia z hotelem

Formalności i zgłoszenia:

Termin zgłoszeń:

 • Rekrutacja trwa do 3 kwietnia 2014 r. lub do momentu wyczerpania limitu.

Sposób zgłozenia

Sposób dostarczenia zgłoszenia:

 • Listownie lub osobiście na adres: Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o., ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
 • faxem.13 46 71 515
 • Poczta elektroniczną: sekretariat@odrzechowa.com.pl,

Adresaci:

Szkolenie adresowane jest do osób pełnoletnich (ukończone 18 lat) zarówno amatorów jak i zawodników, którzy chcą doskonalić umiejętności wykonywania programu powożenia koni w zaprzęgu.

W pierwszej kolejności uczestnikami mogą być osoby z terenu obszaru objętego Programem Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013 głównych regionów wsparcia i regionów przyległych (szczegółowa informacja u organizatora).

Świadectwo kwalifikacyjne:

Dokumenty wymagane podczas rekrutacji:

Dodatkowe, szczegółowe informacje:

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy biura projektu„Polsko – Słowackie Centrum Turystyki Konnej”
Tel. 13 46 71 172/ 695 756 326

 

Dokumenty do pobrania:

 

Program szkolenia:

 1. Powożenie jako dyscyplina dla wszystkich – bez względu na wiek i stan zdrowia
 2. Style zaprzęgów
  ? europejskie
  ? regionalne
 3. Rodzaje pojazdów, uprzęży i sposobów zaprzęgania koni
 4. Typy i rasy koni używanych do powożenia i w sporcie zaprzęgowym
 5. Cechy dobrego konia zaprzęgowego
 6. Zasady bezpieczeństwa w użytkowaniu koni w zaprzęgu
 7. Przygotowanie do pracy i praca z młodym koniem oraz zasady oprzęgania
  ? korekta uzębienia
  ? praca na lonży
  ? praca na dwóch lonżach
  ? pierwsze „kroki” w zaprzęgu
 8. Dobór i dopasowanie uprzęż
 9. Harmonogram pracy treningowej młodego konia w parze i zaprzęgu jednokonnym
 10. Cel rozgrywania i rodzaje konkursów zaprzęgowych
 11. Ujeżdżenie jako podstawa sukcesów w zawodach
 12. Zasady budowy toru przeszkód w konkursach zręczności powożenia i sposoby
  pokonywania toru
 13. Przeszkody maratonowe – zasady budowy i ich pokonywania zaprzęgiem
 14. Organizacja zawodów zaprzęgowych
 15. Zajęcia praktyczne

Projekt współpracy Transgranicznej
Polska Słowacja - kurs zaprzegowy

/div>
 • of

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl