Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

 

OgŁasza dnia 2.lipca 2015 r.
przetarg niePUBLICZNY
na ZADANIE
"Rozbudowa i przebudowa obory w celu poprawy bytowania zwierzĄt"

 

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania o cenę, zgodnie z Regulaminem w sprawie udzielania zamówień

Przedmiot zamówienia:

"Rozbudowa i przebudowa obory w celu poprawy bytowania zwierząt bez zwiększenia stanu ilościowego krów - II etap"

Rodzaj zamówienia:

- Roboty murowe - rozbiórki, wykucia, przekucia, osadzenie słupów stalowych wyrównanie
- Remont tynków, malowanie, izolacje, drzwi, wentylacja
- Posadzki, kanały gnojowe
- Instalacja wody
- Droga i dojazd

Szczegółowy zakres robót określony jest w załączonym przedmiarze robót

Termin złożenia oferty:

Termin złożenia oferty do dnia:  -  14.07.2015 r. do godz. 1400 – w  tut. Zakładzie

 

Dokumenty do pobrania :

 

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl