Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

Ogłasza dnia 2.sierpnia 2013 r.
przetarg nieograniczony
na
"Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni"

 

Przedmiot zamówienia:

"Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni"

Rodzaj zamówienia:

roboty budowlane.

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Budowa dwóch ścieżek huculskich tj:
- ścieżki eliminacyjnej na dystans 2520m w Rudawce Rymanowskiej
- ścieżki dzielności na dystans 1790m w Odrzechowej

Szczegóły w dokumentacji do pobrania

Dokumenty do pobrania :

ogłoszenie o przetargu - dokument .doc

SIWZ (.doc)

wydruk kosztorysu

zal_nr3_sst_specyfikacje_techniczna

zal_nr4_umowa_proj

zal_nr5_wzor_oferty

zal_ nr6_osw_z_art_22_1_1-3

zal_nr7_osw_z_art_22_1_4

zal_nr8_wykaz_kierownictwa

zał_nr9_wyposazenie_techniczne

zal_nr10_wykaz_robot

zal_nr11_podwykonawcy

 

 

ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
ogłasza dnia 30.08.2013r zakończenie przetargu nieograniczonego na "Przygotowanie ścieżek huculskich w Rudawce Rymanowskiej i Odrzechowej dla potrzeb szkoleń i prób dzielności koni" i wybór oferenta

Szczególy w Piśmie >>>>>>

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatorów:
Zakład Doświadczalnego Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Naukowo-Produkcyjna Asocjacja "Plemkonecentr" w Sołoczynie (Ukraina) i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl