Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

logo projektu

Ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę trzech mobilnych  pomieszczeń o wymiarach 9,0 m x 3,0 m każde (jako zaplecze techniczne) do prowadzenia inwentaryzacji oraz edukacji ekologicznej.

Termin ogłoszenia przetargu

8 sierpnia 2012 roku

Termin składania ofert

16 sierpień 2013r

Termin dostawy

do 31 marca 2013r

Szczegółowy opis przedmiotu przetargu

dokument siwz

Przetarg zakończono wyborem oferenta

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl