Obora unijna

to zespół nowoczesnych obór wolnostanowiskowych na około 400 sztuk krów i hala udojowa typu 'rybia ość' na 24 stanowiska. Aby spełnić unijne normy i dostarczać do mleczarni mleko w ekstra klasie po 'unijnej' cenie zakład musiał zmodernizować swoje obory i zmienić system doju. Przebudowano całkowicie i dostosowano do ostrych wymogów trzy stare obory a między nimi wybudowano super nowoczesną halę udojową, a za oborami płytę gnojową oraz zbiornik na gnoowicę. Obory wolnostanowiskowe składają się z dwóch części: zamkniętej z centralnym korytarzem gnojowym i ściołowymi boksami do leżenia i półotwartej wiaty z korytarzem paszowym do zadawania pasz objętościowych z pomocą wozu paszowego. Pasze treściwe podawane są w sterowanych komputerowo stacjach paszowych. System doju, obrotu stada, czynności zootechnicznych sterowany jest komputerowo. Obornik z obu obór zostaje wypychany specjanym niskopodłogowym ciągnikiem a gnojowica spływa do ogromnego zbiornka. Całość została uruchomiona w kilku etapach na początku 2007 r (pierwszy etap-hala udojowa pod koniec listopada 2004 roku). Obiekt został zasiedlony odpowiednio wyselekcjonowanymi krowami podzielonymi na grupy żywieniowe. W Odrzechowej w czasie sezonu pastwiskowego krowy całą dobę pasą się na pastwisku. Do obory będą schodzić tylko na dój. Zimą przebywają cały czas w oborch. Utrzymanie wolnostanowiskowe powinno wpłynąć pozytywnie na zdrowotność krów.

przejazdowy korytarz paszowy

część zamknięta obory z korytarzem gnojowym i ściołowymi legowiskami

Dwaj kierownicy tego stada.

Krowy w oborach podzielone są na 4 grupy żywieniowe. W jednej z nich nie stosuje się inseminacji. Kryje w sposób naturalny chodzący ze stadem uznany buhaj.

Stacje paszowe.
Wszystkie krowy są oznakowane za pomocą chipu umieszczonego na pasie na szyi. Zawarty w nim numer identyfikacyjny krowy jest zczytywany przez liczne czujniki elektroniczne

m.in.przez ten umieszczony w boksie paszowym. Komputer dawkuje przysługującą danej krowie porcję paszy.

2 razy dziennie z obory krowy przechodzą z obór do poczekalni

a dalej po 12 sztuk z każdej strony są wprowadzane do hali udojowej.

Otwieranie i zamykanie przegród odbywa się automatycznie.

Krowy ustawione do doju.

W kanale hali udojowej dwaj dojarze w ciągu trzech godzin są w stanie przeprowadzić dój całego stada.

Przed dojem przeprowadzają mycie i dezynfekcję wymion. Po doju specjalnym preparatem pokrywają strzyki wymion zamykając dla bakterii kanał mleczny.

Krowy na stanowiskach udojowych.

Krowy na stanowiskach udojowych. Dojarze sterują urządzeniem za pomocą terminala umieszczonego na każdym stanowisku udojowym.

Po zakończeniu doju aparaty udojowe samoczynnie odłączają się od wymienia. Jeżeli dojarz stwierdzi na podstawie oględzin lub wskazań terminala, że krowie coś dolega, odpowiednim przyciskiem programują jej oddzielenie w bramce selekcyjnej.

Po doju krowy wychodzą specjalnym korytarzem spowrotem do obór.

Po drodze przechodzą przez sterowaną automatycznie klatkę selekcyjną w której zostają odłączome od stada krowy, wymagające wykonania planowych lub nagłych zabiegów weterynaryjnych czy zootechnicznych. O takiej potrzebie decyduje dojarz na podstawie oględzin zwierzęcia lub centralny komputer (zabiegi planowe)

Automatyczna, sterowana komputerowo myjnia rurociągów i urządzeń do doju.

Zbiornik mleka

A to mózg całego systemu - małe urządzenie z wyświetlaczem obsługiwane przez Głównego Specjalistę do Spraw Hodowli Bydła Aleksandra Miejskiego.
Z czasem do systemu dołożono komputer stacjonarny zwiększający komfort pracy.Z czasem okazało się koniecznośćią zainstalowania systemu
uzdatniania (zmiękczania) wody technologicznej dla hali udojowej.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl