WYSTAWY BYDŁA SIMENTALSKIEGO w RUDAWCE RYMANOWSKIEJ

Razem z imprezą organizowaną w Rudawce Rymanowskiej 'Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej (dawniej było to Pożegnanie Wakacji z Koniem Huculskim) od 2004 roku organizowane są wystawy bydła simentalskiego. Poczatkowo były to wystawy regionalne a od 2006r są o zasięgu krajowym. Wystawy simentali popularyzują hodowlę krów tej rasy i obrazują aktualny stan tej hodowli w Polsce.

Wystawa w Rudawce Rymanowskiej jest specyficzna i niepowtarzalna. Organizowana jest aby pomóc zrealizować niektóre zadania programów hodowlanych czy też programów zasobów genetycznych, aby mogli się spotkać ze sobą producenci, przetwórcy oraz konsumenci i aby hodowcy mogli podzielić się swymi osiągnięciami.

Wyniki wystaw od 2014r:

 

Organizowane Wystawy Zwierząt Hodowlanych są okazją do przedstawienia dorobku hodowlanego a zarazem produkcyjnego oraz efektów doskonalonych cech użytkowych. Wystawy są okazją do wymiany myśli, poglądów oraz doświadczeń w trakcie prowadzonych spotkań i dyskusji, w których biorą udział rolnicy, hodowcy i przedstawiciele związków hodowlanych, służby rolnej a także pracownicy naukowi instytutów i uczelni związanych z rolnictwem. Dyskusje dotyczą zarówno aktualnych problemów jak również perspektyw dalszego rozwoju produkcji zwierzęcej.

Udział hodowców - rolników w wystawach , prezentowanie najlepszych i najładniejszych zwierząt oraz zdobyte wyróżnienia i nagrody działają mobilizująco i dopingująco do osiągania coraz to lepszych wyników.

Wyniki wystaw z lat 2004-2013 >>>.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl