Logo ZD IZ PIB Odrzechowa

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA
Polany Surowiczne

fot: M. Koscielny.

Widok na tereny wypasowe Polan Surowicznych z Surowicy

Widok z Polańskiej Góry na tereny wypasowe Polan Surowicznych na Biskupin Łanie

Trochę historii
Pierwsze wzmianki o wsi nad potokiem Rika pochodzą z 1523 roku . Prawdopodobnie już w 1729r obok cerkwi wybudowano z rzecznego kamienia wolnostojącą wieżę dzwonnicy. Stan na 1761r.- cerkiew drewniana pod trzema kopułami zewnątrz pokryta gontem W nawie miała dwa okrągłe okna, w prezbiterium cztery. Na ścianach wisiało 15 obrazów. Wewnątz był wspaniały, bogatrzeźbiony chór i carskie wrota. W 1785r Polany Surowiczne obejmowały ponad 1600 ha zamieszkałych przez 441 mieszkańców. Do parochii polańskiej należała w 1848r Wernejówka. W 1931 r wieś liczyła 103 gospodarstwa i 679 mieszkańców.

Pozostałość po murowanej z kamienia rzecznego dzwonnicy przycerkiewnej. Zdjęcie zostało wykonane jesienią 2010 r z miejsca, na którym stała kiedyś drewniana cerkiew

Terażniejszość
Kilkanaście kilometrów na południe od Rudawki Rymanowskiej na zboczach góry Polańska znajdują się rozległe, częściowo zdziczałe łąki. Na tym terenie otoczonym przez lasy i oddalonym od siedzib ludzkich odbywa się co roku letni wypas jałówek i ogierków huculskich Zakładu Odrzechowa. Nie stosuje się tu żadnych środków ochrony roślin ani nawozów sztucznych.

Wóz Drzymały - siedziba 'pasterza bydła' - na Polanach Surowicznych. Jeszcze w 2008 roku stał tutaj piekny nowy budynek będący siedzibą pasterza z Odrzechowej i Odrzechowskiej Bazy Rajdów Konnych na Polanach Surowicznych

Kiedyś, do 1980 roku gospodarował tu PGR Moszczaniec. Tu znajdowało sie gospodarstwo hodowlane prowadzone przez więźniów. Tak wyglądają teraz pozostałości obór dawnego PGR

Pozostałości obór dawnego PGR Moszczaniec

Pozostałości obór dawnego PGR Moszczaniec

Beskid Niski -widok z Polańskiej Góry w kierunku wschodnim

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl