Logo ZD IZ PIB Odrzechowa

ZakŁad DoŚwiadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA

PoŁoŻenie geograficzne

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki-PIB Odrzechowa
położony jest w malowniczym terenie Beskidu Niskiego na południowy wschód od Rymanowa.
Sama Odrzechowa leży przy drodze Rymanów - Bukowsko, kilkanaście kilometrów od Rymanowa.

Tereny Zakładu rozciągają się na przestrzeni ponad 20 km wzdłuż najpiękniejszej części rzeki Wisłok, tam gdzie są jego przełomy.
Północna część terenówZakładu leży w miejscowości Besko przy szosie Krosno-Sanok, zachodnia graniczy ze sztucznym zbiornikiem wodnym w Sieniawie

Na zachodzie ograniczone są malowniczym sztucznym jeziorem w Sieniawie

a najbardziej południowa część gospodarstwa (Polany Surowiczne) prawie sięga szosy Dukla- Komańcza w miejscowości Wola Niżna. Od wschodu granice pól wyznaczają naturalne obszary leśne a w Rudawce Rymanowskiej Wisłok z jego przełomami. Ciągną się kierunku południowym wzdłuż malowniczego Wisłoka i Kończą się w miescu nazywanym Polany Surowiczne (Nazwa pochodzi od nieistniejącej łemkowskiej wioski).

Dalej na południe aż po granicę słowacką rozciaga się Jaśliski Park Krajobrazowy. Patrząc dalej w kierunku wschodnim, aż po Komańczę i Cisnę i na południe na Słowacji rozciągają się ogromne kompleksy leśne, oraz duże połacie często niekoszonych naturalnych łąk. Wkierunku zachodnim za Jaśliskim Parkiem Krajobrazowym ciągną sie dalej tereny Magórskiego Parku . Narodowego. Ogólnie mówiąc tereny gospdarstwa Odrzechowa otoczone są przyrodniczo dzikimi olbrzymimi kompleksami co na pewno dodaje im piękna ale nie ułatwia gospodarowania.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl