logo ZD IZ PIB Odrzechowa

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB ODRZECHOWA Sp. z o.o., gospodarstwo rolno-hodowlane gospodaruje na malowniczych terenach położonych wzdłuż przełomu Wisłoka na południowy wschód od Rymanowa. Prowadzi hodowlę bydła mlecznego i mięsno-mlecznego rasy simentalskiej. Oprócz bydła hoduje przystosowane do trudnych górskich warunków konie huculskie oraz od 2005 roku prowadzi hodowlę odtworzeniową ginącej w Polsce kozy karpackiej.

Zakład prowadzi szeroko pojętą działalność upowszechnieniową i doradczą w zakresie hodowli bydła i koni w warunkach górskich. Jest współorganizatorem jednej z największych na Podkarpaciu imprez: Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.
Wykorzystując walory geograficzne i przyrodnicze Zakład prowadzi uboczną działalność agroturystyczną.

 

Adres: Zakład Doświadczalny IZ PIB Odrzechowa Spółka z o.o.,  
Odrzechowa, ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
tel. 134 671 172,  email: sekretariat@odrzechowa.com.pl

NowoŚci:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl