Wystawcy XX PoŻegnaniA Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
27-29 sierpnia 2021 r

 

ZAPROSZENIE DLA WYSTAWCÓW

Już po raz dwudziesty w dniach 27-29 sierpnia bieżącego roku odbyła się impreza
„Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej.

W ramach imprezy odbyły się:

Dotychczasowe edycje tej imprezy mogły się odbyć dzięki wsparciu licznych firm, organizacji i instytucji działających w otoczeniu rolnictwa.

Zapraszamy serdecznie do zaprezentowania swojej Firmy/Instytucji. Jeżeli zdecydują się Państwo na to prosimy o wypełnienie karty zgłoszenia udziału i przesłanie na adres organizatora.

Wdzięczni będziemy, jeżeli Państwa Firma/Instytucja zechciałaby zadeklarować kwotę wyższą niż wynika to ze stawek zawartych w zgłoszeniu. Firmy takie potraktowane będą jak sponsorzy wystawy.

Środki na imprezę gromadzone będą na podanym poniżej koncie bankowym:
PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007, wpłat prosimy dokonywać w terminie 9-20 sierpnia 2021 r.

Odpowiedź na powyższe pismo w formie Karty zgłoszenie udziału prosimy kierować do dnia 20 sierpnia 2021 r. na adres:

Komitet Organizacyjny Imprezy: „XX Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”
Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul. Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn
tel. 13/4671172, fax. 13/4671515
e.mail: sekretariat@odrzechowa.com.pl

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Imprezy dr inż. Władysław Brejta

 

 

WaŻne informacje organizacyjne dla wystawcÓw,
biorĄcych udziaŁ w imprezie „XX PoŻegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej” w dniach 27-29.08.2021 r.

1. Zgłoszenia udziału w imprezie dokonać można tylko i wyłącznie na Kartach zgłoszenia udziału w nieprzekraczalnym terminie do 20 sierpnia 2021 r.

2. Opłaty za stoisko należy dokonać w terminie od 9 do 20 sierpnia 2021 r. na rachunek bankowy: PBS O/Zarszyn nr 57864210382004381145750007

3. Organizator zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia wystawcy o ile wcześniej zostanie zgłoszona większa ilość wystawców z tej samej branży (nie więcej niż 3 stoiska tego samego rodzaju, decyduje kolejność zgłoszeń). Powyższy zapis nie dotyczy wystawców z branży rolniczej.

4. Obowiązuje zasada: 1 WYSTAWCA – 1 STOISKO!

5. Samochody dostawcze, ciężarowe i lawety powinny być zaparkowane na wyznaczonym parkingu poza miejscem wystawy.

6. Każdy wystawca ma wyznaczone miejsce wystawowe, zgodnie z informacjami podanymi w karcie zgłoszenia udziału. Zabrania się samowolnej zmiany miejsca wystawowego.

 

Do pobrania:

Karty zgłoszenia dla wystawców:

 

Galeria

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl