ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

Ogłasza dnia 30 września 2013 r.
przetarg nieograniczony
na
"Produkcję filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego:

"Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie"

w ramach projektu
"Utworzenie Polsko-Ukraińskiego Centrum Hodowli i Promocji Konia Huculskiego"
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej -
Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013

Ogłoszenie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych - Numer ogłoszenia - 394628 - 2013;
data zamieszczenia: 30.09.2013 r.

 

Przedmiot zamówienia:

Produkcja filmu trójjęzycznego promocyjno-instruktażowego:
"Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie"

Rodzaj zamówienia:

dostawa

Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:

Realizacja filmowa składająca się z dwóch części filmu:

Część I

Część II

 

Szczegóły w dokumentacji do pobrania

Dokumenty do pobrania :

ogłoszenie o przetargu - dokument.doc , dokument.pdf

Specyfikacja i załączniki - specyfikacja.doc, specyfikacja.pdf

 

Odpowiedzi na pytania przetargowe

 

 

Odpowiedzi na ważne, powtarzające sie pytania

Pytania:

  1. Proporcje: cześć fabularna-inscenizowana , a cześć dokumentalna – jaki podział na dni zdjęciowe.
  2. Czy oczekiwane są sceny dialogowe z profesjonalnymi aktorami.
  3. Ile dni zdjęciowych na Ukrainie, a ile w Polsce.
  4. Zdjęcia z lotu ptaka – ilość dni zdjęciowych , normalny helikopter, czy heli zdalnie sterowany z kamerą i platformą stabilizacyjną - co daje lepszy efekt i jest tańsze.
  5. Czy dokumentowanie wydarzeń związanych z projektem tzn. making off z planu?
    Czy będę jeszcze jakieś dodatkowe imprezy – ilość dni.

Odpowiedzi:

 

 

Odpowiedź ZD IZ Odrzechowa Sp. z o.o.

  1. Oczekujemy informacji o zamiarze wyemitowania filmu, nie później niż 7 dni przed planowaną emisją.
  2. Wymagane jest również oświadczenie o wyemitowaniu programu przez telewizję.

 

Zakończenie procedury przetargowej na film promocyjno-instruktażowy "Restytucja konia huculskiego, w jego naturalnym środowisku - hodowla i utrzymanie"

 

Ta publikacja została wydana przy pomocy finansowej Unii Europejskiej, w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2007-2013. Odpowiedzialność za zawartość tej publikacji leży wyłącznie po stronie organizatorów:
Zakład Instytutu Zootechniki PIB Odrzechowa Sp. z o.o. Okręgowy Związek Hodowców Koni w Rzeszowie,
Naukowo-Produkcyjna Asocjacja "Plemkonecentr" w Sołoczynie (Ukraina) i nie może być w żadnym wypadku traktowana jako odzwierciedlenie stanowiska Unii Europejskiej

 

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl