Zakład Doświadczalny INSTYTUTU ZOOTECHNIKI PIB Odrzechowa Sp. z o.o.
Odrzechowa ul Rymanowska 67, 38-530 Zarszyn,
REGON: 370763085 NIP: 687-17-24-187, tel. 013 /4671172 tel/fax 013 /4671515
Strona internetowa: www.odrzechowa.com.pl

 

Og?asza dnia 19 sierpnia 2013 r.
przetarg nieograniczony
na

"Budowa i przebudowa obory w celu poprawy warunków bytowania zwierząt bez zwiększania stanu ilościowego krów, dla ilości nie większej niż 40 DJP"

 

Przedmiot zamówienia:

Rodzaj zamówienia:

Lokalizacja zamówienia

Termin składania wniosków:

Termin wykonania zamówienia

Szczegóły w dokumentacji do pobrania:

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl