Sukcesy Zak?adowe

AGROLIGA 2007

W dniu 30 stycznia 2008 r. w Warszawie odbyła się uroczysta gala, na kt?rej zostały wr?czone nagrody dla najlepszych w kraju rolnik?w i agrofirm w ramach konkursu AGROLIGA 2007.

Konkurs ten organizowany był ju? po raz pi?tnasty, a jego Głównym organizatorem jest Redakcja AgroBazaru.

ZD IZ PIB Odrzechowa był nominowany w kategorii firma i zosta? wyr??niony jako laureat krajowy.


Wr?czenie wyr??nienia. fot: Agencja Fotograficzna Luxmedia


Laureaci AGROLIGI 2007, fot: Redakcja AgroBazaru

Powrót do sukces?w

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl