XIV POŻEGNANIE WAKACJI
W RUDAWCE RYMANOWSKIEJ
22-24 SIERPNIA 2014 r.

w tym

X KRAJOWA WYSTAWA BYDŁA SIMENTALSKIEGO

XIV REGIONALNY CZEMPIONAT KONIA HUCULSKIEGO

WYSTAWA RAS RODZIMYCH

 

Regulamin

Organizatorzy:

Lokalizacja: tereny wystawowe w Rudawce Rymanowskiej

Dni i godziny otwarcia wystawy: 22 - 24. 08. 2014 r. (sobota - niedziela) godz. 900 - 1700v

I. Zasady uczestnictwa:

II. Warunki płatności: ?

III. Postanowienia końcowe:

IV. Wystawca zobowiązany jest do:

utrzymania czystości na stoisku oraz przestrzegania przepisów porządkowych, bhp i p.poż. na terenach wystawowych, a także do stosowania się do Regulaminu uczestnictwa w wystawie, który jest dostępny na stronie www.odrzechowa.com.pl oraz w siedzibie organizatora.

Gospodarz wystawy:

Władysław Brejta

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl