ODBUDOWA fundamentu POD CHATĘ bazy na Polanach Surowicznych
Strona historyczna. Dotyczy pożaru z 2005 roku

Każdą budowę zaczyna się od fundamentu a odbudowę po pożarze od posprzątania pogorzeliska. W pierwszej połowie lipca 2005 roku - ekipa Władzio, Mariusz B., Zbyszek zwaliła komin, ekipa Piotrek, Mariusz B. i inni posprzątali rumowisko po kominie i częściowo pogorzelisko. Szczególnie napracował się Piotrek burząc młotem resztki dawnego kominka i betonowej wylewki podłogowej zrobionej jeszcze przez studentów w 1981 roku. Materiał na odbudowę w drugiej połowie lipca przywiozła - ekipa: Jurek, Wojtek, Zbyszek, Marcin i Mariusz K. ze starorzecza Wisłoka 'Ekspesem Polany' w postaci kilka transportów piasku i żwiru potrzebnego do naprawy fundamentu. Cement, wapno i narzędzia przywieziony w połowie przez Mariusza K. i Marcina z Krakowa a w połowie przez Odrzechową czekał pod daszkiem przeczekując kolejne deszcze. Marcin przygotował piasek do tynkowania przesiewając go przez sito a następnie ekipa Jurek, Mariusz K. i Wojtek wzmocnila i uzupełniła fundament północny, ubytki w pozostałych częściach i na końcu otynkowała fundament od strony południowej.

ODBUDOWA fundamentu bazy na Polanach Surowicznych

Jurek przy pracy

Jurek tynkuje fundament od strony południowej

fot Hanna Houszka

Zalewanie fundamentu od strony północnej pod czujnym okiem kierownika ŁagoszaPrzy pracy Jurek i Mariusz K.

Budując fundamenty należy myśleć o rozplanowaniu wnętrza dlatego 28 lipca został wykonany fundament pod murowany komin w pokoju Bacy (Mariusz K.).

30 lipca - wykorzystując powrót ciągnika Władzia po drugim transporcie drewna został załadowana i wywieziona wielka góra przepalonego złomu (Władzio i Mariusz K.).

29 lipca przyjechała 'pożarowa' ekipa z Warszawy: Bożena, Bożenka i Jarek. Razem z nimi Władzio i Marcin 30 lipca dosprzątali do czysta okolice fundamentu od strony wschodniej i zachodniej usuwając kilka metrów sześciennych gruzu i kamieni.

Bożena, Bożenka i Jarek. i razem z nimi Władzio i Marcin dosprzątali do czysta okolice fundamentu od strony zachodniej

i wschodniej usuwając kilka metrów sześciennych gruzu i kamieni.

Po dwÓch tygodniach prowadzonych miĘdzy deszczami prac
plac budowy zostaŁ przygotowany
nastaŁ oczekiwany dzieŃ 1 gwoŹdzia.

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl