Cmentarz
na
Polanach Surowicznychfot M. Kościelny
2011rObok kamiennej dzwonnicy można w gąszczu zarośli i drzew natknąć się na pozostałości polańskiego cmentarza. Ten sam krzyż dębowy co wyżej ale zdjęcie z 2003r.

Cmentarz na Polanach Surowicznych - widok od strony dzwonnicy.
fot 2003Nieopodal dzwonnicy do dzisiaj zachowały się cztery kamienne nagrobki na cmentarzu przycerkiewnym
fot 2003r

Cmentarz na Polanach Surowicznych


i trochę dalej, za strumykiem, po drugiej stronie jaru 8 nagrobków na dawnym cmentarzu wiejskim z najstarszym nagrobkiem lekarza szpitala lwowskiego, który zmarł w 26 roku życia walcząc z epidemią w 1873r.fot 2003r

fot 2003r
fot 2003r

Cmentarz na Polanach Surowicznychfot 2011

Cmentarz na Polanach Surowicznychfot 2011

fot 2003r
fot 2003r
Cmentarz na Polanach Surowicznych

fot 2011


fot 2003r

fot 2003r

fot 2003r


Cmentarz na Polanach Surowicznych wspomniany już wyżej - najstarszy nagrobek lekarza Lwowskiego.


fot 2011


Cmentarz na Polanach Surowicznych


fot 2011Cmentarz na Polanach Surowicznych


fot 2011

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl