BUDOWA BIOGAZOWNI ROLNICZEJ O MOCY 500 kW W MIEJSCOWOŚCI ODRZECHOWA WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ SZANSĄ NA ZWIĘKSZENIE BEZPIECZEŃSTWA ENERGETYCZNEGO GMINY ZARSZYN

O PROJEKCIE

 

Biogazownia rolnicza o mocy elektrycznej 500 kW zlokalizowana jest przy gospodarstwie Zakładu Doświadczalnego w miejscowości Odrzechowa. Biogazownia wytwarzać będzie energię elektryczną i cieplną w procesie fermentacji beztlenowej w szczególności z substratów odpadowych z produkcji roślinnej oraz zwierzęcej. W wyniku fermentacji powstanie biogaz orazpozostałość pofermentacyjna. Biogaz spalony zostanie w silniku kogeneracyjnym, natomiast pozostałość pofermentacyjna zostanie wykorzystana jako nawóz.

PODSTAWOWYMI SUBSTRATAMI, NA KTÓRYCH OPARTA BĘDZIE PRACA BIOGAZOWNI BĘDĄ

oraz

a także inne substraty odpadowe występujące w produkcji roślinnej, zwierzęcej oraz z produkcji rolno-spożywczej.

 

W SKŁAD BIOGAZOWNI BĘDĄ WCHODZIĆ NASTĘPUJĄCE OBIEKTY I INSTALACJE:

Realizowana inwestycja oparta jest na technologii AD AGRO. Inwestorem zastępczym przy realizacji jest EVERCON sp. z o.o. . Inwestycję realizuje konsorcjum firm z liderem H. Cegielski-Poznań S.A.

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2007 - 2013

 

sekretariat@odrzechowa.com.pl