XII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej już za nami

Impreza nie mogłaby się odbyć bez wsparcia organizacyjnego i finansowego różnych urzędów firm i instytucji, osób prywatnych oraz, pracowników Zakładu PIB Odrzechowa.

DZIĘKUJEMY!!!

Serdecznie dziękujemy wszystkim organizatorom i współorganizatorom, sponsorom małym i dużym, Polskiemu Radiu w Rzeszowie, władzom marszałkowskim i wojewódzkim oraz gminnym a także wszystkim uczestniczącym w imprezie organizacjom.

Szczególne podziękowanie kierujemy do Funduszu Promocji Mleka i Funduszu Promocji Mięsa Wołowego, które w znaczący sposób wspomagały Wystawę Bydła Simentalskiego i promocję Podkarpackiej Wołowiny.

Nie byłoby tak wspaniałej imprezy gdyby nie praca dużego Zespołu Pracowników ZD IZ PIB w Odrzechowej, którzy przygotowali tereny wystawowe i miejsca dla zwierząt- za co serdecznie im dziękujemy.

Wielu osobom z PFHBiPM i z ZHBS za wybór, organizację i prowadzenie Wystawy Zwierząt Hodowlanych oraz pracownikom Działu Ochrony Zasobów Genetycznych na czele z prof. J. Krupińskim za Organizację Wystawy Ras Rodzimych.

Składamy serdeczne podziękowanie przedstawicielom MRiRW oraz innym organizacjom centralnym, a także członkom Zarządu PFHBiPM dziękujemy za udział w Pożegnaniu Wakacji i wręczenie dyplomów, pucharów i wyróżnień hodowcom.

Szczególne podziękowanie należy się dla służb OSP i Policji za zapewnienie sprawnej organizacji i bezpieczeństwa imprezy.

W imieniu organizatorów Zakładu Instytutu Zootechniki PIB w Odrzechowej i OZHK w Rzeszowie dziękujemy wszystkim ekipom za udział w zawodach oraz stworzenie miłej huculskiej atmosfery.

Wszystkim Uczestnikom i widzom XII Pożegnania Wakacji w Rudawce Rymanowskiej życzymy wszelkiej pomyślności w pracy zawodowej i w życiu osobistym, a hodowcom dużych sukcesów na następnych wystawach.

Do miłego zobaczenia w następnym roku!

Organizatorzy

i współorganizatorzy imprezy

 

Zapraszamy wszystkich do rÓwnie aktywnego udziaŁu
w kolejnym
PoŻegnaniu Wakacji w Rudawce Rymanowskiej
w przyszŁym roku!!!